Llesiant yn ystod Coronafeirws

Posted on

Dyma gyngor defnyddiol gan y sefydliad ‘Plant yng Nghymru’ ynghylch llesiant yn y cyfnod hwn.

Y diweddaraf am ailagor addoldai

Posted on

Dyma’r newyddion diweddaraf ynghylch llacio rheoliadau Covid-19 oddi wrth Gethin Rhys yn Cytûn. Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi datganiad am lacio rheoliadau Covid-19 dros y tair wythnos nesaf: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygu-rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-0 Mae yna nifer o bethau sy’n berthnasol i eglwysi:   O ddydd Llun 13 Gorffennaf ymlaen, bydd y sectorau a’r busnesau canlynol yn gallu agor,… Read more »

Diwrnod Annibyniaeth Madagascar

Posted on

Dros y penwythnos roedd trigolion Madagascar yn dathlu eu diwrnod annibyniaeth, ac mae’n bleser cael cyhoeddi fod prosiectau ein hapêl yn mynd o nerth i nerth.  Yn y lluniau mae merched lloches Akany Avoko Faravohitra a’u rheolwr Hanta.  Mae’r merched wedi bod yn creu 2000 o fasgiau i’w gwerthu i bartneriaid ‘Money for Madagascar’ (sef… Read more »

Cyngor i Eglwysi – COVID-19

Posted on

Dyma adroddiad gan Gethin Rhys, Cytûn sy’n cynnwys y cyngor diweddaraf i eglwysi a’u swyddogion yn y cyfnod hwn.  Yn ddiweddar fe gynhaliwyd cyfarfod o Dasglu Addoldai Llywodraeth Cymru a chafwyd sesiwn holi ac ateb cyhoeddus am y sefyllfa bresennol gydag addoldai. Fe fydd Llywodraeth Cymru yn darparu nodiadau cyflawn o Gwestiynau Cyffredin yn deillio… Read more »