Pam Gwisgo Pabi Gwyn?

Posted on

Y mae gwisgo pabi gwyn yn dangos parch tuag at holl ddioddefwyr rhyfel, gan gynnwys menywod a phlant o bob ochr. Mae hefyd yn cynrcyhioli dyhead dwfn am heddwch ac am symud tuag at ffyrdd di-drais o ddatrys gwrthdaro. Dyma a ddywed Cymdeithas y Cymod – Mae pabis gwynion yn cynrychioli cofio pob dioddefwr pob… Read more »

Sir Gâr yn arwain y ffordd ar Ddiwrnod Heddwch y Byd

Posted on

Bydd Cyngor Tref Caerfyrddin ar y cyd â changen Cymdeithas y Cymod y dref a Chyngor Sir Caerfyrddin yn codi baner Heddwch Rhyngwladol ar SadwrnMedi 21ain 2019. Dyma’r tro cyntaf i’r Sir gyfan nodi’r achlysur a byddbaneri newydd sbon yn cyhwfan o adeiladau’r Cyngor Sir yngNghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman. Cynhelir y seremoni fer hon am… Read more »

Brexit: Gweddïo dros oddefgarwch a pharch

Posted on

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd mawr oherwydd Brexit, mae gweinidogion ac aelodau mewn capeli ledled Cymru yn gweddïo y bydd gwleidyddion ac eraill yn ymarfer doethineb a phwyll. Cafodd gweddi arbennig ei llunio gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i’w dosbarthu i 400 o gapeli. “Mae’r dryswch presennol yn achosi rhwystredigaeth a dicter,” meddai’r… Read more »