Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys Mae’r cyfyngiadau lleol (Ardaloedd Diogelu Iechyd Lleol) sydd eisoes mewn grym ar draws llawer o dde Cymru bellach wedi eu hymestyn i bedair ardal yn y gogledd o 6yh heno – Bwrdeisdrefi Conwy a Wrecsam, a siroedd Dinbych a Fflint. Mae manylion y cyfyngiadau ychwanegol yr un fath… Read more »

Diwrnod Bwyd y Byd 16 Medi 2020

Posted on

Mae dydd Gwener 16 Hydref yn Ddiwrnod Bwyd y Byd. Yr ydym ni fel Cristnogion yn credu mewn cyfiawnder byd-eang, ac y mae bwyd a’r hawl i fwyd, yn rhan greiddiol o’r cyfiawnder hwnnw. Fe gredwn ni mewn bywyd i bawb. Tua’r adeg hon bob blwyddyn hefyd fe fyddwn ni’n dathlu Diolchgarwch, ac y mae… Read more »

O Rwmania i Aberystwyth

Posted on

Helo, ddarllenwyr gwefan yr Undeb! Fy enw i yw Alex ac rwy’n wreiddiol yn dod o Rwmania. Symudais i Loegr er mwyn cychwyn ar fy astudiaethau mewn ysgol breswyl pan oeddwn yn 16 oed, cyn astudio ym Mhrifysgol Durham a gweithio i elusen Gristnogol yn Rhydychen. Yn awr, rwy’n byw yng Nghymru ac yn briod… Read more »

Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y cyfyngiadau lleol sydd eisoes ar waith ym Mwrdeisdrefi Caerffili a Rhondda Cynon Taf yn cael eu hymestyn i Fwrdeisdrefi Blaenau Gwent, Casnewydd, Merthyr Tudful a Phenybont-ar-Ogwr o 6yh yfory (Medi 22). Gellir gweld oblygiadau hyn i addoldai yn yr ardaloedd hynny yn yr adran arbennig ar frig… Read more »