Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma’r neges ddiweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys ynghylch y sefyllfa bresennol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r rheoliadau ar gyfer ail-agor Cymru wedi’r cyfnod clo byr ar Dachwedd 9. Addewid y Llywodraeth oedd y byddai’r rheoliadau newydd hyn yn “symlach” na’r rhai blaenorol. Y canlyniad – anffodus ond nid annisgwyl – yw iddynt… Read more »

Sul yr Urdd

Posted on

Ar adeg arferol, byddai trydydd Sul mis Tachwedd yn cael ei adnabod fel dydd Sul yr Urdd. Mae ein dyled ni fel Cymry yn fawr i sefydliad yr Urdd. Fe gafodd cymaint ohonom gyfleoedd ardderchog drwyddo, i fynegi ein hunain, i fwynhau ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe gofiwn mai’r arwyddair yr Urdd… Read more »

Eglwysi Cymreig yn croesawi pleidlais Tŷ’r Arglwyddi

Posted on

Mae enwad Cristnogol Cymreig blaenllaw wedi croesawi’r modd y cafodd Mesur dadleuol Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig ei wrthod yn gadarn gan Dŷ’r Arglwyddi. Mewn llythyr at aelodau Cymreig y Tŷ cyn y bleidlais, dywedodd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, sy’n cynrychioli Cristnogion sy’n cwrdd mewn 400 o gapeli, mai dyma’r ymosodiad mwyaf erioed ar ddatganoli. Dywedant y… Read more »

Dathlu Beibl 1620

Posted on

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau rhithiol i ddathlu’r Beibl.   4 Tachwedd @6yh Symposiwm Beibl 1620: Y Beibl Cymraeg – yr Arloeswyr I agor y gyfres o sgyrsiau yn dathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 bydd E Gwynn Matthews yn mynd â ni nôl ychydig cyn hynny, i hanes y cyfieithwyr a… Read more »