27 Ionawr – Dydd Coffáu’r Holocost

Posted on

Y dyddiad 27 Ionawr gaiff ei neilltuo i gofio am y chwe miliwn o Iddewon a lofruddiwyd yn yr Holocost, a’r miliynau eraill a laddwyd yn erledigaeth y Natsïaid, ac yn yr hil-laddiadau  a fu yn Cambodia, Rwanda, Bosnia, a Darfur. Mae 27 Ionawr hefyd yn nodi rhyddhau Auschwitz-Birkenau, gwersyll marwolaeth mwyaf y Natsïaid. Yn… Read more »