Y Pabi Gwyn

Posted on

Er bod gwisgo’r pabi gwyn yn ymddangos yn arferiad diweddar, y mae ei wreiddiau yn mynd yn ôl i’r blynyddoedd yn syth ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn 1921, mabwysiadwyd y pabi coch gan y Lleng Brydeinig fel ffordd o gofio’r rhai a fu farw wrth ymladd yn y Rhyfel, ond o fewn ychydig… Read more »

Cynhadledd Cefn Gwlad

Posted on

HELPU’R AMAETHWR NA ŴYR AT BWY I DROI Yn ystod tymor y cyrddau diolchgarwch rydym wedi bod yn canu am y cynhaeaf ac am haelioni byd natur. Ond mae problemau dwys yn llechu y tu ôl i brydferthwch cefn gwlad. Mae ffermio’n gallu bod yn alwedigaeth unig iawn, a’r amaethwr yn aml heb wybod at… Read more »

Cynhadledd Hanes Heddwch

Posted on

Mae Medi 21ain wedi ei ddynodi yn Ddiwrnod Rhyngwladol Dros Heddwch gan y Cenhedloedd Unedig ers nifer o flynyddoedd bellach. Yn flynyddol y mae’r nifer o gymdeithasau, cymunedau a mudiadau sy’n cymryd rhan yn y digwyddiadau cyhoeddus ar y diwrnod hwn yn cynyddu. Digwydd hyn ar draws y byd. Eleni fe gynhaliwyd cynhadledd arbennig yng… Read more »

Cefnogi Cefn Gwlad

Posted on

Mae strategaeth newydd i estyn llaw i amaethwyr ac eraill sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn cael ei lansio gan Undeb yr Annibynwyr. Mae’r rhan fwyaf o’r 400 o gapeli sy’n perthyn i’r Undeb mewn ardaloedd gwledig Cymraeg eu hiaith, ardaloedd lle mae tystiolaeth bod pwysau cynyddol o bob math yn peryglu iechyd ffermwyr…. Read more »

Sefydlu Dyfrig Rees

Posted on

Neithiwr, yn Eglwys Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr fe sefydlwyd y Parchedig Dyfrig Rees yn Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb. Mae’n olynu y Parchg. Ddr Geraint Tudur, a fu wrth y gwaith yn Nhŷ John Penri am ddeuddeg mlynedd.  Traddodwyd pregeth rymus gan Dr Geraint Tudur am yr angen i ni barhau gyda’n ffydd yn yr… Read more »