Penderfyniadau Undeb 2019

Posted on

Dyma’r pump Penderfyniadau (neu gynigion) sydd i’w gosod am drafodaeth gerbron Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr yn Rhydymain ym mis Mehefin.  1. Canolfan yng ngogledd / canolbarth Cymru Yr ydym ni, aelodau o Gyfundeb Annibynwyr Meirion yn gofyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ystyriedsefydlu Canolfan i weithgarwch yr Undeb mewn man canolog i eglwysi gogledd a chanolbarth Cymru. Gwyddom i’r mater hwn gael… Read more »

Neges Pasg y Llywydd

Posted on

Dyma’r neges anfonwyd i’r wasg a’r cyfryngau fel Datganiad Newyddion ar ran y Parchg Jill-Hailey Harries. Mae’r lleisiau croch sy’n gwrthdaro y tu allan i’r Senedd yn ystod dadleuon Brexit yn dwyn i gof yr anghytgord ymhlith y tyrfaoedd yn Jerwsalem yn ystod yr wythnos pan groeshoeliwyd Iesu, meddai arweinydd Cristnogol Cymreig blaenllaw yn ei… Read more »