Ysgrifennydd Cyffredinol newydd

Posted on

Cafodd y Parchg Dyfrig Rees ei ethol yn ddarpar Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Yn enedigol o Fancffosfelen, Sir Gaerfyrddin, mae’n weinidog yn Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yn olynu’r Parchg Ddr Geraint Tudur, a fydd yn ymddeol ym mis Medi ar ôl 12 mlynedd yn y swydd. Wrth sôn am y fraint aruchel, a’r… Read more »

Y Rhwydwaith Merched yn cefnogi Apêl yr Undeb

Posted on

Ddydd Sadwrn 12 Mai cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y Rhwydwaith Merched, y tro hwn yn yr Ysgoldy yn Llanuwchllyn. Dyma oedd cartref Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb ddwy flynedd yn ôl ac roedd cyfleusterau modern yr Ysgoldy a chroeso twymgalon aelodau’r Hen Gapel yn werthfawr iawn. Y Parchedig Beti-Wyn James; cadeirydd y Rhwydwaith eleni oedd yn arwain… Read more »

Penderfyniad: Masnach Deg

Posted on

Penderfyniadau i Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron, 6-9 Mehefin 2018 Defnyddiwch eich pleidlais! Cafodd pob eglwys ac unigolyn sy’n perthyn i’r Undeb gerdyn pleidleisio. Cofiwch drafod y ddau Benderfyniad yn eich capel chi, a sicrhau bod cynrychiolydd o’ch plith yn defnyddio’r cerdyn i bleidleisio yn Aberaeron. Nwyddau Masnach Deg             … Read more »

Penderfyniad: Hanes Cymru

Posted on

Penderfyniadau i Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron, 6-9 Mehefin 2018 Defnyddiwch eich pleidlais! Cafodd pob eglwys ac unigolyn sy’n perthyn i’r Undeb gerdyn pleidleisio. Cofiwch drafod y ddau Benderfyniad yn eich capel chi, a sicrhau bod cynrychiolydd o’ch plith yn defnyddio’r cerdyn i bleidleisio yn Aberaeron. Dysgu hanes yn Ysgolion Cymru Ym mis Chwefror 2018… Read more »

Ymgyrch yn Erbyn Cam-drin Domestig

Posted on

  Un o ymgyrchoedd y Rhwydwaith Merched dros y blynyddoedd diwethaf yw ymgyrch yn erbyn cam-drin domestig.   Yr wythnos hon fe lansiodd Llywodraeth Cymru eu hymgyrch newydd o’r enw ‘Paid Cadw’n Dawel’ er mwyn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd gweithredu ar amheuon o gam-drin domestig. Gan ddefnyddio ffilm fer bwerus, yn defnyddio geiriau goroeswyr trais,… Read more »