Diwrnod Rhyngwladol Heddwch 21 Medi 2021

Posted on

Ar 21 Medi 2021, bydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn rhannu cerddi, emynau, adnodau, darlleniadau neu luniau sy’n hyrwyddo heddwch ar ein gwefan a thros y cyfryngau cymdeithasol er mwyn nodi Diwrnod Rhyngwladol Heddwch, sy’n cael ei nodi’n fyd-eang.  Oes gennych chi hoff adnod neu ddyfyniad? Efallai yr hoffech ysgrifennu rhywbeth eich hun? Efallai y… Read more »

Gwahoddiad i drafodaeth ar Heddwch a Newid Hinsawdd

Posted on

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Heddwch ar Fedi 21, mae Academi Heddwch Cymru yn cynnal trafodaeth banel gyda gwesteion arbennig rhwng 1200-1.00pm, gan dynnu sylw yn arbennig at heddwch a newid hinsawdd. I ymuno, dilynwch y ddolen hon – https://www.eventbrite.co.uk/e/heddwch-a-newid-hinsawdd-peace-and-climate-change-tickets-169125084681  

Cyngor ar Asesiadau Risg gan Cytun

Posted on

Dyma ddiweddariad Covid-19 gan Swyddog Polisi Cytun, Y Parchg Gethin Rhys i’n heglwysi.  Rydym yn gwerthfawrogi eu harweiniad yn fawr drwy’r cyfnod hwn. Meddai Gethin… Rydym yn dal i ddisgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau ar gyfer llunio asesiadau risg i eglwysi dan reoliadau Lefel 0. Ni wyddom yn union beth yw’r oedi. Ond yn… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r neges ddiweddaraf gan Cytûn, yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y 7fed o Awst. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi symud i gyfyngiadau Lefel 0 o yfory (Awst 7). Dyma grynodeb Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-crynodeb : Ar Lefel Rhybudd Sero, o 7 Awst 2021, nid oes unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy’n gallu cwrdd,… Read more »

Torri Cymorth Tramor

Posted on

Bydd cadarnhau’r toriad yng Nghymorth Tramor y Deyrnas Unedig yn ddedfryd o farwolaeth i bobl di-rif mewn gwledydd sy’n dioddef tlodi neu wrthdaro, meddai Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg – oedd wedi lobïo’r llywodraeth i newid ei feddwl.   “Mae’n warthus bod llywodraeth y DU wedi torri ei ymrwymiad i gynnal Cymorth ar 0.7% o GDP,”… Read more »