Angen Pregethwyr Cynorthwyol

Posted on

Yn yr oes hon mae’r galw pennaf, wrth gwrs, am bobl sy’n ymateb i alwad Duw trwy wasanaethu Iesu Grist fel gweinidogion ordeiniedig. Ond wrth i fwy a mwy o eglwysi ganfod eu hunain heb weinidog, mae galw cynyddol am bregethwyr cynorthwyol i arwain oedfaon ar y Sul. Mae gan yr Annibynwyr gynllun sy’n darparu hyfforddiant… Read more »

Diwrnod Y Rhuban Gwyn

Posted on

Mae aelodau Rhwydwaith Merched yr Annibynwyr yn cael eu hannog i gefnogi diwrnod y Rhuban Gwyn. Dydd Iau 22 Tachwedd yw’r diwrnod, ac mae’n ddigwyddiad byd-eang. Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol ar Ddiddymu Trais yn Erbyn Menywod, yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o atal trais yn erbyn menywod. Mae’n galw… Read more »

Y Pabi Gwyn

Posted on

Er bod gwisgo’r pabi gwyn yn ymddangos yn arferiad diweddar, y mae ei wreiddiau yn mynd yn ôl i’r blynyddoedd yn syth ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn 1921, mabwysiadwyd y pabi coch gan y Lleng Brydeinig fel ffordd o gofio’r rhai a fu farw wrth ymladd yn y Rhyfel, ond o fewn ychydig… Read more »

Cynhadledd Cefn Gwlad

Posted on

HELPU’R AMAETHWR NA ŴYR AT BWY I DROI Yn ystod tymor y cyrddau diolchgarwch rydym wedi bod yn canu am y cynhaeaf ac am haelioni byd natur. Ond mae problemau dwys yn llechu y tu ôl i brydferthwch cefn gwlad. Mae ffermio’n gallu bod yn alwedigaeth unig iawn, a’r amaethwr yn aml heb wybod at… Read more »

Cynhadledd Hanes Heddwch

Posted on

Mae Medi 21ain wedi ei ddynodi yn Ddiwrnod Rhyngwladol Dros Heddwch gan y Cenhedloedd Unedig ers nifer o flynyddoedd bellach. Yn flynyddol y mae’r nifer o gymdeithasau, cymunedau a mudiadau sy’n cymryd rhan yn y digwyddiadau cyhoeddus ar y diwrnod hwn yn cynyddu. Digwydd hyn ar draws y byd. Eleni fe gynhaliwyd cynhadledd arbennig yng… Read more »