Nid yw Undeb yr Annibynwyr yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol 

 

 Adnoddau Ysgolion Sul

BBC Cymru – Crefydd

www.bbc.co.uk/cymru/crefydd/

Beibl.net

www.beibl.net

Bethel, Parc-y-rhos

www.bethel.btik.com/p_Home.ikml

Bethel, Sgeti

www.betheltrinity.com

Bethlehem, Gwaelod-y-garth

http://gwe-bethlehem.org

Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol

www.bangor.ac.uk/rs/pt/wncre/cymraeg/index

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

www.wcia.org.uk

Capel Coffa Llansannan

eglwysibroaled.com

Capel y Nant, Clydach

www.capelynant.org/

CAPEL: Cymdeithas Treftadaeth y Capeli

www.rcahmw.org.uk/capel

Capeli Annibynnol ac URC Ardal Aberhonddu

www.brecon.urc.org.uk.

Capeli Hope-Siloh,Pontarddulais

www.hopesiloh.tk

Christian Rebuild

www.christianrebuild.com

Cristnogblog – Digwyddiadau Cristnogol yma a thraw

http://www.cristnogblog.blogspot.com/

Cymdeithas Annibynwyr y Byd

Facebook: www.facebook.com/groups/intercong/?fref=ts
neu,
Gwefan: www.theicf.org

Cymdeithas y Beibl

www.biblesociety.org.uk

Cymdeithas y Cymod yng Nghymru

Cymorth Cristnogol (Cymru a Lloegr)

www.christianaid.org.uk/cymru/index.aspx?displaylanguage=welsh

www.cymorthcristnogol.org.uk

Cynghrair Eglwysi Diwygiedig y Byd

www.wcrc.ch

Cyngor Eglwysi’r Byd

www.wcc-coe.org

Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang CWM

www.cwmission.org.uk

Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang CWM – Rhanbarth Ewrop

www.cwmeurope.org

Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru

www.ysgolsul.com

CYTÛN (Cymraeg a Saesneg)

www.cytun.org.uk/indecs.html

www.cytun.org.uk

Eglwys Annibynnol Ebeneser, Caerdydd

www.ebeneser.org

Eglwys Annibynnol Llwyncelyn, Ceredigion

www.llwyncelyn.blogspot.com/

Eglwys Annibynnol Minny Street, Caerdydd

www.minnystreet.org

Eglwys Annibynnol Tabernacl, Y Barri

https://sites.google.com/site/tabernaclybarri/home

Eglwys Annibynnol Waengoleugoed

www.capelywaen.btik.com

Eglwys Annibynnol Y Priordy, Caerfyrddin

www.priordy.org/

Eglwys Annibynnol Siloa, Aberdar

www.siloa-aberdar.org.uk

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

www.ebcpcw.org.uk

Eglwys Gymraeg Canol Llundain

www.egcll.org.

Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon

www.ctbi.org.uk

Gofalaeth Bethel, Tabernacl a Trinity (ardal Hendygwyn, Llanddewi a Llanboidy, Sir Gaerfyrddin)

www.tabernacl.co/

Gofalaeth Fro’r Llechen Las

www.gronyn.org

Gweithiwr Cymunedol Cristnogol Trefor

http://pindwrtrefor.blogspot.com

Masnach Deg Cymru

www.masnachdegcymru.com

MIC : Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gâr

www.micsirgar.org

Panel Diogelwch (Gwirio CRB/DBS)

www.paneldiogelwch.org.uk/cy.html

Sefydliad Masnach Deg

www.fairtrade.org.uk

Tabernacl, Porthcawl

Undeb Bedyddwyr Cymru

Ymweld ag Eglwysi Cymru

www.ymweldeglwysicymru.com