Gweddïo dros India

Posted on

Oherwydd y sefyllfa enbydus sydd wedi datblygu yn India gyda heintiadau Covid-19 y mae arweinyddion Cristnogol y wlad wedi dod at ei gilydd i alw ar Gristnogion ledled y byd i weddïo dros y sefyllfa. Maent ar hyn o bryd yn wynebu un o’r trychinebau gwaethaf a brofwyd yn eu hanes diweddar. Neilltuwyd dydd Gwener 7 Mai fel diwrnod arbennig i ymprydio a gweddïo. Hyd yn oed ar ôl y dyddiad hwnnw, hoffem eich annog i weddïo dros y sefyllfa sydd yno. Os hoffech gyfrannu’n ariannol i helpu gyda’r argyfwng gellir gwneud hynny trwy wefan DEC sef: dec.org.uk