CD Cyfeiliant Emynau

Posted on


cd emynau weWrth i gynulleidfaoedd fynd yn llai, mae capeli ac eglwysi yn aml yn cael eu hunain heb organydd i gyfeilio gwasanaethau. Bydd CD newydd sy’n cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod  yn adnodd gwerthfawr ar eu cyfer hwy. Mae’n cynnwys 50 o emyn-donau adnabyddus yn cael eu chwarae gan un o organyddion amlycaf Cymru, a llawlyfr sy’n rhestru cannoedd o emynau i’w canu gyda’r gerddoriaeth. Mae’n siŵr y byddai sawl un yn mwynhau canu gyda’r gerddoriaeth yn y cartref neu yn y car – rhyw fath o karaoke Cristnogol!

Chwaraewyd yr emynau gan Rob Nicholls ar yr organ yng nghapel y Bedyddwyr Cymraeg, Y Tabernacl, Yr Aes, Caerdydd. Cafodd y prosiect ei wireddu gan Gwawr Owen, ar sail syniad gan y Parchg Carys Ann a’i gŵr Maldwyn. Bydd y CD a’r llawlyfr ar gael ym Mhabell yr Eglwysi ar Faes y Brifwyl ac wedi hynny o swyddfa Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Abertawe.

“Mae hwn yn adnodd cyffrous a defnyddiol dros ben,” meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb. “Yn ogystal â bod yn adnodd gwerthfawr ar gyfer oedfaon, gellir defnyddio’r CD yn y cartref ac yn y car, mewn ysgolion a chartrefi preswyl. Mae’n briodas wych o dechnoleg a thraddodiad. Rwy’n edmygu’r syniad, y gwaith a’r brwdfrydedd y tu ôl i’r prosiect hwn.”

GWAHODDIAD: Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r lansiad swyddogol ym Mhabell yr Eglwysi am 2.00, GWENER 7 AWST. Bydd Côr Caerdydd yn bresennol i ganu gyda’r CD.

Yr organydd: Yn wreiddiol o Benclawdd ger Abertawe, mae Robert Nicholls yn arweinydd ac organydd blaenllaw. Bu’n arwain Cymanfa Ganu Genedlaethol Awstralia bedair o weithiau, yn organydd swyddogol rheolaidd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yn organydd gwadd yng Ngŵyl Corau Meibion Cymry Llundain ​​yn Neuadd Albert.

Bydd y CD a’r Llawlyfr (pris: £16) ar werth ym Mhabell yr Eglwysi ar faes y Brifwyl drwy’r wythnos, ac ar ôl hynny o swyddfa Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Tŷ John Penri, 5 Axis Court, Parc Busnes Glan yr Afon, Bro Abertawe, Abertawe SA7 0AJ undeb@annibynwyr.org 01792 795888