Neges Gŵyl Ddewi’r Llywydd

Posted on

Ni ddylid caniatau i’r ddadl fawr am ddyfodol Prydain yn Ewrop amharu ar etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol, yn ôl Llywydd Undeb yr Annibynwyr, y Parchg Ddr R.Alun Evans.  Yn ei Neges Gŵyl Ddewi i’r wasg a’r cyfryngau, mae Dr Evans yn galw ar bobl i ystyried dyfodol materion sydd wedi’u datganoli, fel y gwasanaethau iechyd ag… Read more »

Cwmni ceir nid Academi Filwrol

Posted on

Chwe blynedd ers i gynllun dadleuol i agor Academi Filwrol anferth ym Mro Morgannwg fynd i’r gwellt, daeth y newyddion bod cwmni Aston Martin yn mynd i agor ffatri i adeiladu car newydd ar y safle yn Sain Tathan gan greu 750 o swyddi newydd. Bydd hwn yn hwb anferth i’r economi, ond mae’n amheus… Read more »

Siom Oriau Siopa Sul

Posted on

Mae bwriad Llywodraeth Prydain i lacio’r ddeddf sy’n gwahardd siopau mawr rhag agor ar nos Sul wedi cael ei feirniadu’n hallt gan y Parchg Ddr R. Alun Evans, Lywydd Undeb yr Annibynwyr.  “Nôl yn 2012, pan gafodd yr oriau agor ar y Sul eu llacio dros gyfnod gemau Olympaidd Llundain, fe wnaethom fel Undeb rybuddio… Read more »

Y Beibl Byw – Taith Cymru i’r Byd

Posted on

“Cymru i’r Byd” – Taith Cymdeithas y Beibl Lansiwyd ymgyrch Beibl Byw yn dilyn cyhoeddi tri Beibl y llynedd, a hefyd yr Ap Beibl i ffonau symudol a llechi cyfrifiadurol.  Bu’r tri Beibl gyhoeddwyd yn llwyddiant mawr – y Beibl Canllaw, beibl.net a’r gyfrol liwgar beibl.net – 365 o storïau o’r Beibl.  Ymgyrch Gymraeg ydy Beibl Byw i annog pobl i… Read more »