Galwad i Weinidog

Posted on

Eglwysi Annibynnol;

Brynteg, Bethel Drefach,

Capel Nonni Llanllwni, Gwyddgrug,

a Tabernacl Pencader.

Ar ymddeoliad eu Gweinidog, y Parchedig Ddr. Rheinallt Davies, mae’r   eglwysi uchod yn awyddus i benodi Gweinidog llawn amser, neu byddem yn barod i drafod penodiad rhan amser.

Gellir derbyn rhagor o fanylion drwy gysylltu ag ysgrifennydd yr ofalaeth—

Marina Davies, Heddfryn, New Inn, Pencader, Sir Gar  SA39 9AY

01559 384 252

e-bost:  marina.davies@ymail.com

neu y trysorydd

ebost: haulwen279@yahoo.co.uk

Dylid cyflwyno datganiad o ddiddordeb ar ffurf llythyr i’r ysgrifennydd erbyn, 31 Mawrth, 2019.