Diwrnod Rhyngwladol Heddwch 21 Medi 2021

Posted on

Ar 21 Medi 2021, bydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn rhannu cerddi, emynau, adnodau, darlleniadau neu luniau sy’n hyrwyddo heddwch ar ein gwefan a thros y cyfryngau cymdeithasol er mwyn nodi Diwrnod Rhyngwladol Heddwch, sy’n cael ei nodi’n fyd-eang.  Oes gennych chi hoff adnod neu ddyfyniad? Efallai yr hoffech ysgrifennu rhywbeth eich hun? Efallai y… Read more »

Gwahoddiad i drafodaeth ar Heddwch a Newid Hinsawdd

Posted on

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Heddwch ar Fedi 21, mae Academi Heddwch Cymru yn cynnal trafodaeth banel gyda gwesteion arbennig rhwng 1200-1.00pm, gan dynnu sylw yn arbennig at heddwch a newid hinsawdd. I ymuno, dilynwch y ddolen hon – https://www.eventbrite.co.uk/e/heddwch-a-newid-hinsawdd-peace-and-climate-change-tickets-169125084681