Gweddi ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Heddwch 2021

Posted on

Mae Diwrnod Rhyngwladol Heddwch eleni yn galw arnom i ddod allan o’r pandemig yn benderfynol o gerdded y ffordd i heddwch parhaol a chreu byd mwy cyfiawn a chynaliadwy i bawb. GWEDDÏWNArglwydd trugarog, wrth i ni ymlwybro am ffyrdd o adael ar ôl, yr argyfwng iechyd byd-eang hwn na welwyd mo’i debyg, helpa ni i… Read more »

Gweddi’r Llywydd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Heddwch

Posted on

Arglwydd,Gweddïwn amnerth i fod yn dyner,gras i fod yn faddeugar,ac amynedd i ddeall, 
 Gweddïwn amddycnwch i dderbyn y canlyniadau o lynu at yr hyn a gredwn sy’n iawn.Bydded i ni ymddiried yn nerth y da i oresgyn y drwg,a chryfder cariad i oresgyn casineb.   Gweddïwn am              … Read more »