Cyngor ar Asesiadau Risg gan Cytun

Posted on

Dyma ddiweddariad Covid-19 gan Swyddog Polisi Cytun, Y Parchg Gethin Rhys i’n heglwysi.  Rydym yn gwerthfawrogi eu harweiniad yn fawr drwy’r cyfnod hwn. Meddai Gethin… Rydym yn dal i ddisgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau ar gyfer llunio asesiadau risg i eglwysi dan reoliadau Lefel 0. Ni wyddom yn union beth yw’r oedi. Ond yn… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r neges ddiweddaraf gan Cytûn, yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y 7fed o Awst. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi symud i gyfyngiadau Lefel 0 o yfory (Awst 7). Dyma grynodeb Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-crynodeb : Ar Lefel Rhybudd Sero, o 7 Awst 2021, nid oes unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy’n gallu cwrdd,… Read more »