Y Ffordd, Blwyddyn 2


Dyma gynnwys ail flwyddyn cwrs Y Ffordd.  Y Ffordd y Daethom yw prif thema’r flwyddyn, ac mae’r fideo cyntaf yn gyflwyniad i hanes yr Annibynwyr.  Gan ddechrau yn Wittenberg, yr Almaen bum canrif yn ôl, mae’r fideo yn dilyn yr hanes a thwf yr eglwys dros y canrifoedd.


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Adnoddau

Bydd y taflenni isod yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur. Wedi argraffu pob un (cofiwch ddweud wrth y cyfrifiadur mai ar yr ochr fer y mae’r rhwymiad (left hand bind)), a’u plygu yn y canol, bydd y tudalennau yn ymddangos yn y drefn gywir.

Cwestiynau Trafod Blwyddyn 2, Pennod 1

Fersiwn PDF o’r cwestiynau –

Cwestiynau Trafod Blwyddyn 2, Pennod 1 (PDF)


Y Ffordd, Blwyddyn 2, Pennod 2


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r ail bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Adnoddau

Bydd y taflenni isod yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur. Wedi argraffu pob un (cofiwch ddweud wrth y cyfrifiadur mai ar yr ochr fer y mae’r rhwymiad (left hand bind)), a’u plygu yn y canol, bydd y tudalennau yn ymddangos yn y drefn gywir.

Cwestiynau Trafod Blwyddyn 2, Pennod 2

Fersiwn PDF o’r cwestiynau –

Cwestiynau  Trafod Blwyddyn 2, Pennod 2 PDF


Y Ffordd, Blwyddyn 2, Pennod 3


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r drydedd bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’ neu ‘save as..’


Adnoddau

Bydd y taflenni isod yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur. Wedi argraffu pob un (cofiwch ddweud wrth y cyfrifiadur mai ar yr ochr fer y mae’r rhwymiad (left hand bind)), a’u plygu yn y canol, bydd y tudalennau yn ymddangos yn y drefn gywir.

Cwestiynau Trafod Blwyddyn 2, Pennod 3

Fersiwn PDF o’r cwestiynau –

Cwestiynau Trafod Blwyddyn 2, Pennod 3


Y Ffordd, Blwyddyn 2, Pennod 4


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r bedwaredd bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’ neu ‘save as..’


Adnoddau

Bydd y taflenni isod yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur. Wedi argraffu pob un (cofiwch ddweud wrth y cyfrifiadur mai ar yr ochr fer y mae’r rhwymiad (left hand bind)), a’u plygu yn y canol, bydd y tudalennau yn ymddangos yn y drefn gywir.

Cwestiynau Trafod Blwyddyn 2, Pennod 4

Fersiwn PDF o’r cwestiynau –

Cwestiynau Trafod Blwyddyn 2, Pennod 4