y-ffordd-sign-blue002

Croeso i dudalen Y Ffordd!

Bwriad Y Ffordd yw helpu pobl i drafod themâu Cristnogol, er mwyn cryfhau eu ffydd a’u hyder, a’u galluogi i rannu’r Efengyl ac ymestyn allan i’w cymunedau.

Anogir pobl i gyfarfod â’i gilydd mewn grwpiau bychan i ddilyn Y Ffordd, gan mai felly y ceir blas ar yr hyn sydd yn y fideo. Dylid defnyddio’r clipau gyda’r deunyddiau print sydd hefyd wedi eu paratoi fel rhan o’r cynllun.

Mae cynllun Y Ffordd yn ymestyn dros bedair blynedd, gyda phedair rhan i bob blwyddyn.

Cyflwyniad i’r Cwrs


Os hoffech ddilyn y cwrs a thanysgrifo yna cysylltwch â Thŷ John Penri ar 01792 795888.  Mae’r fideos a’r astudiaethau i’w canfod ar y ddewislen nesaf sef ‘Y Ffordd Blwyddyn 1’ ac ‘Y Ffordd Blwyddyn 2’.