Mae’r Panel Diogelwch Cydenwadol yn darparu hyfforddiant diogelu ar gyfer eglwysi Undeb Annibynwyr Cymru.

Mae pob sesiwn hyfforddiant wedi ei seilio ar bolisïau a chanllawiau cyfredol y Panel a’r Undeb. Nod yr hyfforddiant yw arfogi gweithwyr a gwirfoddolwyr er sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r polisïau a’r gweithdrefnau angenrheidiol, ac yn gwybod sut i ymateb os ydynt yn poeni am unigolyn neu sefyllfa.

Mae hyfforddiant diogelwch yn orfodol i weithwyr plant ac oedolion bregus, a’r rhai sy’n gyfrifol am y gwaith, megis ymddiriedolwyr. Mae’n eu galluogi i gwrdd â gofynion yswiriant a chyfrifoldebau eich eglwys fel elusen, yn ôl y Comisiwn Elusennau.

Cysylltwch â swyddfa’r Panel i drefnu sesiwn ar gyfer eich eglwys neu Gyfundeb.