Dyddiadur 2018

 

calendr

 

12 Mai: Cyfarfod Blynyddol Y Rhwydwaith Merched

20 Mai: Y Sulgwyn

23 Mai: Y diwrnod olaf i fwrw pleidleisiau yn etholiadau’r Undeb

6-8 Mehefin: Cyfarfodydd Blynyddol, Aberaeron

8-10 Mehefin: Dathliadau Daucanmlwyddiant Glaniad y Cenhadon yn Madagascar, Aberaeron

25-27 Mehefin: Ysgol Haf y Gweinidogion, Caerfyrddin

4-11 Awst: Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd

5-6 Hydref: Cyngor yr Undeb yn cyfarfod yng Ngregynog

8 Tachwedd: Pwyllgor Staffio

21 Tachwedd: Pwyllgor Gweinyddol

25 Rhagfyr: Dydd Nadolig