2020

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol 18-25 lonawr

Coffau’r Holocost 27 lonawr

Dechrau Pythefnos Masnach Deg 24 Chwefror

Diwrnod Gweddi Chwiorydd y Byd 6 Mawrth

Cyngor Gwanwyn yr Undeb 13-14 Mawrth

Sul y Fam 22 Mawrth

Wythnos Cymorth Cristnogol 10-16 Mai

Sul yr Amgylchedd 7 Mehefin

Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb (Llandeilo) 25-27 Mehefin

Sul y Tadau 21 Mehefin

Dydd Byd-eang Ffoaduriaid 20 Mehefin

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen 7-12 Gorffennaf

Sul y Mor 12 Gorffennaf

Ysgol Haf y Gweinidogion 13-15 Gorffennaf

Sul Addysg 13 Medi

Diwrnod Heddwch y Byd 21 Medi

Sul Adferiad 4 Hydref

Cyngor Hydref yr Undeb 9-10 Hydref

Sul y Digartref 11 Hydref

Dydd y Cenhedloedd Unedig 24 Hydref

Sul yr Urdd 15 Tachwedd