Diwrnodau’r Gweinidogion

Mi fydd dau ddiwrnod yn cael eu cynnal ar gyfer gweinidogion yr Undeb, y naill yn y De a’r llall yng ngogledd Cymru. Cynhelir y cyntaf yng Nghapel Bethania, Y Tymbl ar y 5ed o Dachwedd, a’r ail yng nghapel Cyffordd Llandudno dydd Mawrth y 26ain o Dachwedd. Ceir mwy o wybodaeth wrth gysylltu ag undeb@annibynwyr.cymru