Yr Ymgyrch i ‘Normaleiddio’r’ Lluoedd Arfog

Posted on

Gan Guto Prys ap Gwynfor, Llywydd y Rhwydwaith Heddwch

Bydd nifer ohonom wedi derbyn gwahoddiad fel yr un isod yn ystod dechrau mis Awst. Rhan o’r ymdrech i filitareiddio’n cymdeithas ac i normaleiddio’r lluoedd arfog ydyw.

Fe gofiwch fod yna arian mawr wedi ei neilltuo gan Lywodraeth Llundain mewn ymdrech i gael y cadets i mewn i’n hysgolion, a rhyw ddeng mlynedd yn ôl fe neilltuwyd diwrnod arall ym mis Mehefin i fawrygu a rhamanteiddio’r lluoedd arfog, sef yr Armed Forces Day.

Mae’r sylw a roir i’r pabi coch yn flynyddol ar gynnydd, gyda llawer yn awr yn ei wisgo (fel bathodyn bach ac ar eu ceir) drwy’r flwyddyn. Hyrwyddir yr elusen Help for Heroes gan nifer o gwmnïoedd mawrion, ac mae’r hysbysebion am y tiriogaethwyr (territorials) yn cael lle amlwg mewn archfarchnadoedd.

Ar ein teledu – yn arbennig S4C – fe geir hysbysebion cyson ar ran y gwahanol luoedd arfog, y fyddin, y llynges a’r llu awyr.
Ymdrech i wneud y lluoedd arfog yn rhan ‘naturiol’ o’n ffyrdd ni o fyw ac o feddwl sydd ar waith yma.
Ein cyfrifoldeb ni, fel disgyblion Tywysog Tangnefedd yw cyfeirio pobl at ffordd arall o feddwl. Nid paratoi ar gyfer rhyfel yw’r ffordd sy’n mynd i hyrwyddo heddwch, ond ffordd Iesu, ffyrdd cariad a chyfiawnder.”