Yn erbyn ffair arfau

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr wedi galw ar Gyngor Dinas Caerdydd i beidio â chefnogi ffair arfau yn y ddinas yn 2018. Os bydd y ffair arfau yn cael ei chynnal fis Mawrth nesa, bydd yr Annibynwyr yn gwrthdystio yn erbyn y digwyddiad. Yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Rhydaman cytunwyd hefyd i alw ar bob cyngor sir arall yng Nghymru i wrthod rhoi cartref i’r ffair arfau petai’r galw yn codi.

Cafodd y Penderfyniad ei osod gerbron y Gynhadledd gan y Parchg Aled D. Jones ar ran Cyfundeb Ceredigion, a’i eilio gan y Parchg Guto Prys ap Gwynfor (llun, chwith) sydd hefyd yn Gadeirydd Rhwydwaith Heddwch yr Annibynwyr. Yn ystod y drafodaeth mynegwyd arswyd bod gwerthwyr a phrynwyr arfau sy’n cael eu defnyddio i ladd pobl a dinistrio cymunedau mewn mannau fel Yemen a Gasa yn cael croeso ym mhrifddinas Cymru. Nodwyd bod cwmni’r DPRTE (Defence Procurement, Research, Technology and Exportability) yn ei llenyddiaeth yn datgan y bydd cwmnïau mawrion sy’n nodedig am gynhyrchu arfau rhyfel a’u gwerthu dramor, fel BAE Systems, Lockheed Martin a Boeing, yn “showcasing products and services along all parts of the supply chain”; a bod BiP Solutions, trefnyddion y digwyddiad, wedi datgan “DPRTE 2017 will provide a unique opportunity to gain access to defence procurement buyers”.

Yn dilyn trafodaeth, fe wnaeth y cynadleddwyr gytuno yn unfrydol, trwy bleidlais, â’r datganiad bod y fath fasnach yn anfoesol a’i bod yn drist odiaeth bod gwerthwyr a phrynwyr yr arfau dieflig hyn yn cael croeso ym mhrifddinas ein gwlad.

Cafodd y Penderfyniad gryn sylw gan y wasg a’r cyfryngau:

www.bbc.co.uk/cymrufyw/40278354