Ymgyrch Genhadol Gŵyl Ddewi

Posted on

 Mae ymgyrch ‘Hope 2018’ wedi ei lansio eleni i annog eglwysi i rannu gobaith yr efengyl yn ein cartrefi, pentrefi a threfi yn ystod 2018. Gallwch ddod o hyd i mwy o wybodaeth am ‘Hope 2018’ a llawer o syniadau ac adnoddau am ddim ar eu gwefan: www.hopetogether.org.uk 

Pam cylchgrawn Dydd Gŵyl Dewi? 

Cynnigodd ‘Hope 18’ gydweithio ag eglwysi yng Nghymru i gynhyrchu cylchgrawn bach dwyieithog a fyddai’n unigryw i Gymru ac yn rhoi sylw i ddathliad Dydd Gŵyl Dewi. Dyma ffordd i ddathlu hunaniaeth Gymreig mewn ffordd syml a lliwgar a rhannu rhywbeth am y gobaith mae Iesu’n ei roi i bawb. Dyma rai syniadau y mae croeso i chi eu defnyddio a’u haddasu i’ch cyd-destun unigryw chi. Yn y pendraw, chi fydd yn gwybod a fydd syniad yn gweithio yn eich cymuned. Os oes rhywbeth yn gweithio’n dda, rhowch wybod i ni fel y gallwn rannu arfer da ymysg ein gilydd.

Dosbarthu i’ch stryd leol 

Mae dosbarthu taflenni yn rhywbeth a fyddai’n bosib i bron bob eglwys ei wneud. Gellir gwneud hyn yn eang neu’n gyfyngedig i ardal fach iawn. Gallai aelodau’r eglwys ddosbarthu’r daflen ar eu stryd eu hunain neu efallai y gallech ddewis stâd o dai newydd neu ardal boblog a chynnwys gwahoddiad syml i’r eglwys yn y cylchgrawn er mwyn codi ymwybyddiaeth yn y gymuned. Er mwyn rhannu’r gwaith o ddosbarthu, beth am rannu’r cylchgronau i fwndeli ar gyfer strydoedd penodol a gofyn i aelodau gymryd cyfrifoldeb dros un neu ddwy stryd.

Rhowch y cylchgrawn ynghyd â rhodd fach 

Gydag ychydig mwy o ddewrder, gallech ddosbarthu’r cylchgrawn yn bersonol ynghyd â rhodd fach. Beth am roi daffodil neu ddwy neu hyd yn oed cacen gry’ (Welshcake) mewn napcyn. Mae pobl yn fwy parod i gymryd taflen gyda chyfarchiad cynnes neu rhodd fechan. Mae dymuno ‘Dydd Gŵyl Dewi Hapus oddi wrth yr eglwysi lleol’ yn ffordd wych i ddechrau. Beth am wahodd pobl i ddigwyddiad dros y Pasg fel bod cyfle i gysylltu eto?

Swper Cawl 

Bydd pob eglwys yn adnabod rhywun sy’n gallu coginio cawl anhygoel. Wedi ei weini gyda chaws a bara, mae’n bryd syml sy’n berffaith i’w rannu. Beth am gynnal swper cawl a gwahodd cymdogion a ffrindiau? Does dim rhaid iddo fod ar yr un diwrnod a gallech gynnwys un o’r syniadau isod i’w gwneud yn noson hwyliog.

‘Cwis Cymru Gyfan’ – noson gwis ar thema unrhyw beth i’w wneud â Chymru. Cofiwch y byddwn ar ganol pencampwriaeth y chwe gwlad, gallech hyd yn oed rannu’r tîm i gynrychioli’r gwledydd a bod cwestiwn bonws gan un wlad i wlad arall!

‘Noson i Flasu’r Gymraeg’ – mae llawer o bobl yn awyddus i ddysgu ychydig o Gymraeg. Beth am gynnal noson flasu hwyliog gyda help siaradwr Cymraeg? Gallech weini cawl blasus a danteithion fel bara brith a bwydydd eraill sy’n gysylltiedig â’n gwlad.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen archebu’r daflen:  mennamachreth@ubc.cymru