Yma mae beddroddau’n tadau …

Posted on

Y mae’n Sul y Blodau ddydd Sul yma, ac er ei fod yn rhan o’n traddodiad ni i deithio i fynwentydd drwy Gymru er mwyn gosod blodau ar feddau a chadw’r cof am ein hanwyliaid yn fyw fel arfer, nid ydym ni’n byw mewn cyfnod arferol a gofynnwyn i chi beidio â gwneud hyn eleni. 

Gan fod COVID-19 ar dramp ar draws y byd, bydd yr wythnosau nesaf yma’n hanfodol yn natblygiad y feirws. Rhaid i ni barhau i gadw pellter rhag pobl am yr wythnosau sydd i ddod, dyna yw’r allwedd i gyrraedd pen draw’r twnel yn hwyr yn hytrach nag yn hwyrach.

Yn y dyddiau rhyfedd hyn, yr ydym ni’n ysu i wneud pethau sy’n ein hatgoffa ni o normalrwydd, o’r cyfnod cyn y cyfnod rhyfedd hwn, mae’n hynny’n hollol ddealladwy. Ond mae’n bwysicach nag erioed i bwyllo, fedrwn ni ddim peryglu’n hiechyd ni nac iechyd unrhyw un arall chwaith. 

Felly, eleni, peidiwch â mynd i’r fynwent – arhoswch adref. Cofiwch am y rhai a aeth o’ch blaen yn eich cartrefi. Cynheuwch gannwyll, mynnwch foment dawel i gofio am y bobl hyfryd a fu’n rhan o’ch bywyd chi ar y ddaear hon unwaith ond sy’n parhau i fod yn rhan o’ch cynhysgaeth chi o hyd, heddiw. 

Ddaw dim da o deithio i dalu’n gwrogaeth i’r meirw eleni, fe fuasen nhw’n deall am y rheswm dros gadw draw, roedden nhw’n eich caru chi ac y maen nhw am i chi fod yn ddiogel.