Y Tabernacl: Hoff Addoldy Cymru

Posted on

Cafodd capel sy’n perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ei ddewis fel hoff addoldy Cymru yng nghystadleuaeth ‘Cymru Sanctaidd – Sacred Wales.’ Fe wnaeth dros 7,000 o bobl bleidleisio dros y Tabernacl, Treforys, Abertawe, adeilad ysblennydd cafodd yr enw ‘Cadeirlan Anghydffurfiaeth.’

Cyhoeddwyd y canlyniad gan y darlledwr Huw Edwards, Is-lywydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, oedd yn trefnu’r gystadleuaeth. Dywedodd Huw, sy’n awdur llyfrau am gapeli Cymraeg, ei fod wrth ei fodd gyda’r canlyniad:

http://www.sacredwales.org.uk  

Cafodd y newyddion ei gyhoeddi hefyd yn y Senedd yng Nghaerdydd, gan Mike Hedges AC (yn y llun) sy’n byw yn Nhreforys ac yn cynrychioli Dwyrain Abertaw.

Enwebwyd hanner cant o gapeli ac eglwysi. Yn ail ac yn drydydd roedd Sant Mihangel a’r Holl Angylion, Efenechtyd gyda 4,498 o bleidleisiau ac Eglwys y Grog, Mwnt gyda 1,884 o bleidleisiau.

Dyluniwyd Capel y Tabernacl, adeilad rhestredig Gradd I, gan y pensaer o Gymro, John Humphreys, ac agorodd yn 1870. Dywedwyd mai hwn oedd y capel mwyaf uchelgeisiol yng Nghymru gan gostio £18,000, swm enfawr bryd hynny. Fe’i hadwaenir yn ‘Cadeirlan Anghydffurfiaeth Gymreig’ ac nid yw’r tu mewn iddo na’i osodiadau wedi newid fawr ddim.

Mae’r Tabernacl wedi derbyn tlws gwydr ‘Cymru Sanctaidd’, wedi’i ddylunio gan Sandra Snaddon, Cymrawd Urdd yr Ysgythrwyr Gwydr, a gwobr o £500.

Dywedodd Huw Tregelles Williams, yn cynrychioli eglwys y Tabernacl: “Fel aelodau o gynulleidfa Tabernacl Treforys, rydym ar ben ein digon fod yr adeilad eiconig hwn wedi ennill y Wobr. Hoffem ddiolch i bawb yn ein cymuned a thu draw iddi sydd wedi gwneud hyn yn bosib.”

Lluniau:

http://victorianchurches.blogspot.co.uk/2013/09/john-humphries-capel-tabernacl.html