Bwriad y Rhwydwaith Merched yw addysgu, gwasanaethu ac ymgyrchu, gan ysgogi grwpiau lleol i weithredu mewn gwahanol ffyrdd. O godi ymwybyddiaeth am bynciau i fagu cysylltiadau a chefnogi mentrau arbennig, mae gan y Rhwydwaith Merched botensial mawr.

Nod y Rhwydwaith Merched yw cysylltu grwpiau sy’n cyfarfod o gwmpas y wlad â’i gilydd, gan rannu newyddion, adnoddau a syniadau. Er mwyn i’r Rhwydwaith weithio yn fwy effeithiol fe ofynwyd i bob Cyfundeb benodi person cyswllt er mwyn iddynt dderbyn newyddion yn rheolaidd ac adrodd yn ôl at y Rhwydwaith. Y gobaith yw y bydd cael person cyswllt ym mhob rhan o’r wlad yn atgyfnerthu’r Rhwydwaith, sydd esioes wedi bod yn cefnogi ymgyrchoedd llwyddiannus.

Fe fu’r Rhwydwaith ynghlwm ag elusennau yn erbyn trais domestig, ac mae nifer o’r grwpiau yn parhau i gasglu nwyddau defnyddiol i lochesi a chanolfannau. Fe lansiwyd ymgyrch i gefnogi menter y Llywodraeth i annog miliwn o bobl i siarad Cymraeg erbyn 2050. Yn ystod blwyddyn yr Apêl, bu’r Rhwydwaith yn benodol yn cefnogi y lloches i ferched yn y brifddinas; Antananarivo.


Ymgyrch Cefnogi Ceiswyr Lloches

Yn ystod 2019 – 2020 nod y Rhwydwaith yw i gefnogi ceiswyr lloches yng Nghymru gan hyrwyddo’r gwaith sydd eisioes yn digwydd i gynnig llety a chroesawu’r bobl â’u teuluoedd i’n plith. Dyma glip o Elin Jones, AC, yn rhoi sêl bendith i’r ymgyrch.


Cylchlythyr y RhwydwaithY Rhwydwaith ar waith


Swyddogion y Rhwydwaith