Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru c. 1920 gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, a hynny i hybu ymchwil i ddechreuadau a datblygiad y traddodiad Annibynnol a Chynulleidfaol yng Nghymru.  

Heddiw, mae’r Gymdeithas yn fodd i dynnu sylw at hanes Cristnogol Cymru ac, yn arbennig, at hanes yr Annibynwyr Cymraeg.

Ers 1923, mae’r Gymdeithas wedi cyhoeddi cylchgrawn o’r enw Y Cofiadur. Mae wedi cynnal darlith flynyddol hefyd. Sefydlwyd Cronfa’r Cofiadur yn 1977 i godi arian at y Gymdeithas.

Diwrnod y Gymdeithas Hanes


Cynhaliwyd y Diwrnod Hanes y llynedd  yn nghapel Bethel-Sgeti, Abertawe.  Bu’r Athro Prys Morgan yn traddodi darlith ar y pwnc “Brad y Llyfrau Gleision, ac Anghydffurfwyr Cymru”

Eleni, mi fyddwn yn cofio William Salesbury yn ystod yr Hydref, 450 o flynyddoedd wedi i’r Testament Newydd gael ei gyhoeddi yn Gymraeg.

 

 

 

 

 

300 mlwyddiant William Williams Pantycelyn

 

Cynhaliwyd darlith i goffàu William Williams Pantycelyn ar y 10fed o Chwefror 2017.  Traddododd yr Athro Densil Morgan ddarlith am gyfraniad y Pêr Ganiedydd ac am gyfrol Saunders Lewis amdano.  Gellir gwrando ar y ddarlith isod.

 

 

Swyddogion y Gymdeithas

Llywydd – Parchg. Ddr. Alun Tudur

Alun Tudur 2014

 

 

 

 

Ysgrifenydd – Parchg. Emyr Gwyn Evans

Emyr Gwyn Hanes 2014

 

Golygydd y Cofiadur – Cynan Llwyd

cynan

 

Trysorydd – Dafydd Roberts

Dafydd Roberts 2011 300