Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru c. 1920 gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, a hynny i hybu ymchwil i ddechreuadau a datblygiad y traddodiad Annibynnol a Chynulleidfaol yng Nghymru.  

Heddiw, mae’r Gymdeithas yn fodd i dynnu sylw at hanes Cristnogol Cymru ac, yn arbennig, at hanes yr Annibynwyr Cymraeg.

Ers 1923, mae’r Gymdeithas wedi cyhoeddi cylchgrawn o’r enw Y Cofiadur. Mae wedi cynnal darlith flynyddol hefyd. Sefydlwyd Cronfa’r Cofiadur yn 1977 i godi arian at y Gymdeithas.

Cofio Morgan Llwyd 2019

Bob blwyddyn fe gynhleir darlith ar bwnc arbennig gan y Gymdiethas.  Y llynedd cafwyd bendith wrth wrando ar Gareth Williams yn traddodi darlith ar hanes Morgan Llwyd.  Eleni fe fyddwn yn cofio 400 mlynedd ers i’r Tadau Pererin gyrraedd yr Amerig, 400 mlwyddiant ers cyhoeddi Beibl 1620 a chan mlynedd ers mawrolaeth Gwyrosydd; awdur yr emyn enwog, Calon Lân.

Diwrnod y Gymdeithas Hanes

Cynhaliwyd y Diwrnod Hanes y llynedd  yn nghapel Bethel-Sgeti, Abertawe.  Bu’r Athro Prys Morgan yn traddodi darlith ar y pwnc “Brad y Llyfrau Gleision, ac Anghydffurfwyr Cymru”300 mlwyddiant William Williams Pantycelyn

Cynhaliwyd darlith i goffàu William Williams Pantycelyn ar y 10fed o Chwefror 2017.  Traddododd yr Athro Densil Morgan ddarlith am gyfraniad y Pêr Ganiedydd ac am gyfrol Saunders Lewis amdano.  Gellir gwrando ar y ddarlith isod.Cofio Madagascar


Swyddogion y Gymdeithas