Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru c. 1920 gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, a hynny i hybu ymchwil i ddechreuadau a datblygiad y traddodiad Annibynnol a Chynulleidfaol yng Nghymru.  

Heddiw, mae’r Gymdeithas yn fodd i dynnu sylw at hanes Cristnogol Cymru ac, yn arbennig, at hanes yr Annibynwyr Cymraeg.

Ers 1923, mae’r Gymdeithas wedi cyhoeddi cylchgrawn o’r enw Y Cofiadur. Mae wedi cynnal darlith flynyddol hefyd. Sefydlwyd Cronfa’r Cofiadur yn 1977 i godi arian at y Gymdeithas.

Cofio Morgan Llwyd 2019

Bob blwyddyn fe gynhleir darlith ar bwnc arbennig gan y Gymdiethas.  Eleni cafwyd bendith wrth wrando ar Gareth Williams yn traddodi darlith ar hanes Morgan Llwyd.  Y flwyddyn nesaf, 2020, fe fyddwn yn cofio 400 mlynedd ers i’r Tadau Pererin gyrraedd yr Amerig.

Diwrnod y Gymdeithas Hanes

Cynhaliwyd y Diwrnod Hanes y llynedd  yn nghapel Bethel-Sgeti, Abertawe.  Bu’r Athro Prys Morgan yn traddodi darlith ar y pwnc “Brad y Llyfrau Gleision, ac Anghydffurfwyr Cymru”300 mlwyddiant William Williams Pantycelyn

Cynhaliwyd darlith i goffàu William Williams Pantycelyn ar y 10fed o Chwefror 2017.  Traddododd yr Athro Densil Morgan ddarlith am gyfraniad y Pêr Ganiedydd ac am gyfrol Saunders Lewis amdano.  Gellir gwrando ar y ddarlith isod.Cofio Madagascar


Swyddogion y Gymdeithas