Y Ffordd, Blwyddyn 3, Pennod 1


Dyma gynnwys trydedd flwyddyn cwrs Y Ffordd. Cenadaeth  yw prif thema’r flwyddyn, ac mae’r fideo cyntaf yn gofyn y cwestiwn sylfaenol; beth yw cenhadaeth?


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Cwestiynau Trafod

Dyma gwestiynau ynglŷn â’r bennod i’w trafod mewn grŵp neu fel eglwys. Gellir lawrlwytho’r cwestiynau yma


Y Ffordd, Blwyddyn 3, Pennod 2

Mae ail bennod y flwyddyn yn trafod Efengylu. Beth yw ystyr y gair? Sut mae efengylu yn effeithiol yng Nghymru heddiw?Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Cwestiynau Trafod

Dyma gwestiynau ynglŷn â’r ail bennod i’w trafod mewn grŵp neu fel eglwys. Gellir lawrlwytho’r cwestiynau yma.


Y Ffordd, Blwyddyn 3, Pennod 3

Ein partneriaethau â’r Eglwys Fyd-Eang yw thema’r drydedd bennod. Gyda chyfraniadau gan gweinidogion a gweithwyr Cristnogol o Gymru a thu hwnt.Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Cwestiynau Trafod

Dyma gwestiynau ynglŷn â’r drydedd bennod i’w trafod mewn grŵp neu fel eglwys. Gellir lawrlwytho’r cwestiynau yma.


Y Ffordd, Blwyddyn 3, Pennod 4

Yn y bedwaredd bennod o’r gyfres rydym yn archwilio’r berthynas ryfeddol rhwng Cymru a Madagascar, gan olrhain hanes y cenhadon o Orllewin Cymru ac yn gofyn y cwestiwn; sut mae meithrin a sicrhau’r berthynas am y blynyddoedd i ddod?


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Cwestiynau Trafod

Dyma gwestiynau ynglŷn â’r bedwaredd bennod i’w trafod mewn grŵp neu fel eglwys. Gellir lawrlwytho’r cwestiynau yma.