Y Ffordd, Blwyddyn 3, Pennod 1


Dyma gynnwys trydedd flwyddyn cwrs Y Ffordd. Cenadaeth  yw prif thema’r flwyddyn, ac mae’r fideo cyntaf yn gofyn y cwestiwn sylfaenol; beth yw cenhadaeth?


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Cwestiynau Trafod

Dyma gwestiynau ynglŷn â’r bennod i’w trafod mewn grŵp neu fel eglwys. Gellir lawrlwytho’r cwestiynau yma


Y Ffordd, Blwyddyn 3, Pennod 2

Mae ail bennod y flwyddyn yn trafod Efengylu. Beth yw ystyr y gair? Sut mae efengylu yn effeithiol yng Nghymru heddiw?Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Cwestiynau Trafod

Dyma gwestiynau ynglŷn â’r bennod i’w trafod mewn grŵp neu fel eglwys. Gellir lawrlwytho’r cwestiynau yma