Blwyddyn 1  –  Darllen a Deall y Beibl

Pennod 1


Lawrlwytho’r fideo

Gellir lawrlwytho’r cyflwyniad i’r cwrs fan hyn.  Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’.

Gellir lawrlwytho’r bennod gyntaf yma. Eto, wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’.


 Adnoddau

Bydd y taflenni isod yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur. Wedi argraffu pob un (cofiwch ddweud wrth y cyfrifiadur mai ar yr ochr fer y mae’r rhwymiad (left hand bind)), a’u plygu yn y canol, bydd y tudalennau yn ymddangos yn y drefn gywir.

Taflen y Cwestiynau Trafod

Canllawiau ar gyfer rhedeg sesiwn

Canllawiau ar gyfer trefnu grwp trafod

Trosolwg o gynllun Y Ffordd

Oedfa Y Ffordd


Ymateb i’r Ffordd

Dyma fideo gan Y Parchg. Hywel Meredydd Davies, Capel Cildwrn, Llangefni, yn ymateb i bennod gyntaf Y Ffordd.  Gellir ei wylio yma


Blwyddyn 1 – Y Beibl ym mywyd yr eglwys

Pennod 2


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r ail bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Adnoddau

Bydd y taflenni isod yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur. Wedi argraffu pob un (cofiwch ddweud wrth y cyfrifiadur mai ar yr ochr fer y mae’r rhwymiad (left hand bind)), a’u plygu yn y canol, bydd y tudalennau yn ymddangos yn y drefn gywir.

Cwestiynau Trafod Pennod 2

Fersiwn PDF o’r cwestiynau –

Cwestiynau Trafod Pennod 2 PDF


Blwyddyn 1 – Beth mae Cristnogion yn ei gredu heddiw?

Pennod 3


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r drydedd bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’


Adnoddau

Bydd y taflenni isod yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur. Wedi argraffu pob un (cofiwch ddweud wrth y cyfrifiadur mai ar yr ochr fer y mae’r rhwymiad (left hand bind)), a’u plygu yn y canol, bydd y tudalennau yn ymddangos yn y drefn gywir.

Taflen PDF Pennod 3


Blwyddyn 1 – Meithrin ac Adeiladu’r Eglwys

Pennod 4


Adnoddau

Bydd y taflenni isod yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur. Wedi argraffu pob un (cofiwch ddweud wrth y cyfrifiadur mai ar yr ochr fer y mae’r rhwymiad (left hand bind)), a’u plygu yn y canol, bydd y tudalennau yn ymddangos yn y drefn gywir.

Taflen Pennod 4


Lawrlwytho’r fideo.

Gellir lawrlwytho’r bedwaredd bennod yma. Wrth i’r fideo chwarae, cliciwch botwm dde y lygoden (right-click), ac yna ‘download video’