Swyddogion y Cyngor a’i Adrannau

Dafydd Roberts

Mr Dafydd Owen Roberts yw Cadeirydd presennol Cyngor Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Etholwyd ef yn 2017 am dymor o dair blynedd.


 Adran Dinasyddiaeth Gristnogol

Jeff Williams 2014   Cadeirydd yr Adran: Y Parchg Jeff Williams, Aberhonddu.

Robin Samuel


 Ysgrifennydd yr Adran: Y Parchg Robin Samuel, Pen-y-bont ar Ogwr.


Adran Cenhadaeth a’r Eglwys Fyd-eang

Dylan Rhys 


 Cadeirydd yr Adran: Y Parchg Dylan Rhys Parry, Llandudno.
GT 2014 150

 

Ysgrifennydd yr Adran: Y Parchg Ddr Geraint Tudur, Tŷ John Penri

 


Adran Gweinidogaeth a’r Eglwysi

Gwyn Elfyn 


 Cadeirydd yr Adran: Y Parchg Gwyn Elfyn Jones, Pontyberem.
Alun Charles

 

Ysgrifennydd yr Adran: Mr Alun Charles, Caerfyrddin.

 


 Adran Tystiolaeth Gristnogol

DSC_1545 150

 

 

Cadeirydd yr Adran: Mr Ifan Alun Puw, Llanuwchllyn

 

DSC_5550 150

 

 

Ysgrifennydd yr Adran: Y Parchg Carwyn Siddall, Llanuwchllyn