cyngor-yr-undeb-2014-2-b

Mae Cyngor yr Undeb yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn, ym mis Mawrth a mis Hydref, a hynny dros gyfnod o ddeuddydd yng nghanolfan Gregynog, ger Y Drenewydd, Powys.

Dafydd Roberts (gweler y llun ar y dde) yw Cadeirydd y Cyngor.

Aelodau’r Cyngor yw dau gynrychiolydd o bob Cyfundeb (cyfanswm o 30), swyddogion a staff yr Undeb (hyd at 10),  swyddogion y pedair Adran (hyd at 8) a rhai wedi’u hethol gan y Gynhadledd (hyd at 6).  Mae hyn yn golygu bod hyd at 55 o bobl yn gallu mynychu’r Cyngor.

Mae pob aelod yn perthyn i ddwy o’r Adrannau o fewn y Cyngor. Yr Adrannau yw: Cenhadaeth a’r Eglwys Fyd-Eang; Dinasyddiaeth Gristnogol; Eglwysi a’u Gweinidogaeth; Tystiolaeth Gristnogol.Y Pwyllgor Gweinyddol sy’n gyfrifol am gyllid yr Undeb, ac y mae pwyllgor arall yn gofalu am y buddsoddiadau.

Yr Adrannau

Bydd yr Adrannau yn trafod pynciau sy’n berthnasol i’w meysydd hwy ac, yn dilyn y trafodaethau, yn cyflwyno argymhellion i’r Cyngor llawn. Wedi hynny, bydd y Pwyllgor Gweinyddol a’r Cyfarfodydd Blynyddol yn derbyn adroddiadau o holl weithgareddau’r Cyngor a’i Adrannau.

Yn y Cyngor y digwydd y rhan fwyaf o’r trafodaethau manwl ar bynciau ysbrydol, cenhadol, cymdeithasol a bugeiliol yr Undeb.


 Dyddiadau cyfarfodydd nesaf y Cyngor

Cyngor Y Gwanwyn 2020 – 13-14 Mawrth.