Y Beibl Byw – Taith Cymru i’r Byd

Posted on

“Cymru i’r Byd” – Taith Cymdeithas y Beibl

Arfon Jones 03-2015 i'r weLansiwyd ymgyrch Beibl Byw yn dilyn cyhoeddi tri Beibl y llynedd, a hefyd yr Ap Beibl i ffonau symudol a llechi cyfrifiadurol.  Bu’r tri Beibl gyhoeddwyd yn llwyddiant mawr – y Beibl Canllawbeibl.net a’r gyfrol liwgar beibl.net – 365 o storïau o’r Beibl.  Ymgyrch Gymraeg ydy Beibl Byw i annog pobl i ddarllen y Beiblau yma, ond er mai ymgyrch Gymraeg ydy hi, rydym yn gwahodd Cristnogion di-Gymraeg i gefnogi’r ymgyrch.  Eisoes mae nifer o eglwysi Saesneg wedi cyflwyno copïau o beibl.net i’w hysgol leol, i’w pobl ifanc sy’n mynychu addysg Gymraeg neu i’r grŵp Merched y Wawr sy’n cyfarfod yn eu festri.

 

Yn ystod y mis bach mae Cymdeithas y Beibl ar daith o gwmpas Cymru gyda chyflwyniad bywiog “Cymru i’r Byd” – noson o ddrama, cerddoriaeth, adrodd storïau, celf a thystiolaeth.   Noson ydy hon sy’n hybu ymwybyddiaeth o etifeddiaeth ysbrydol Cymru a lle canolog y Beibl yn yr hanes.  Mae’n dathlu’r etifeddiaeth honno, a’r cwbl mae Duw wedi ei wneud yng Nghymru yn dilyn gorchest William Morgan yn yr 16eg ganrif, sef cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg.  Mae’n sôn am ddylanwad y Beibl ar ein hanes, a sut y defnyddiodd Duw Gymry i fynd allan i rannu’r newyddion da am Iesu Grist ar hyd a lled y byd.

Mae’r gynulleidfa yn cael eu cyflwyno i bobl fel William Morgan, Howell Harris, Daniel Rowland, Williams Pantycelyn, Thomas Charles, Mari Jones, Evan Roberts ac eraill, a’u cymell nid yn unig i ddathlu’r hyn mae Duw wedi ei wneud yn y gorffennol, ond hefyd eu herio i ofyn y cwestiwn, “Beth mae Duw am i ni ei wneud heddiw?”         Dewch draw i un o’r nosweithiau hyn, ac annog ffrindiau o’r eglwysi di-Gymraeg i ddod gyda chi.