Wythnos Weddi am Undod Cristnogol

Posted on

Cynhelir nifer o oedfaon yr wythnos hon i weddïo am undod Cristnogol. Y thema eleni yw: Mae’r Ffynnon yn Ddofn, geiriau sy’n dod o hanes Iesu’n sgwrsio gyda’r wraig o Samaria. Fel y sgwrs honno mae gan sgwrsio a thrafod y potensial i newid pobl ac i newid y modd y maent yn gweld ei gilydd. 

Oedfa Undeb Cristnogol 2015

“Un o’r pethau pwysicaf y gallwn ei ddweud am ein bywyd eciwmenaidd gyda’n gilydd yw bod ein cyd-bererindod wedi trawsffurfio a dyfnhau ein ffydd a hefyd wedi newid y modd yr ydym yn gweld ein brodyr a’n chwiorydd Cristnogol o eglwysi a thraddodiadau eraill. A ellir osgoi’r daith? Na ellir, oherwydd fe’n geilw Duw ninnau i deithio i’r cyfeiriad hwn.” (Y Parchg Bob Fyffe, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon.)

Llun: Oedfa cydenwadol i weddïo am undeb Cristnogol yn eglwys Sant Ioan, Caerfyrddin, nos Sul Ionawr 18fed. 

Oedfa gyfan: http://www.ctbi.org.uk/pdf_view.php?id=940