Torri Cymorth Tramor

Posted on

Bydd cadarnhau’r toriad yng Nghymorth Tramor y Deyrnas Unedig yn ddedfryd o farwolaeth i bobl di-rif mewn gwledydd sy’n dioddef tlodi neu wrthdaro, meddai Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg – oedd wedi lobïo’r llywodraeth i newid ei feddwl.  

“Mae’n warthus bod llywodraeth y DU wedi torri ei ymrwymiad i gynnal Cymorth ar 0.7% o GDP,” meddai’r Parchg Beti-Wyn James. “Bydd yn cael effaith ddinistriol ar wledydd fel Yemen, lle mae’r argyfwng dyngarol mwyaf yn y byd, gyda miliynau ar drothwy newyn.  

“Adroddwyd yn eang bod y toriad o £4b mewn Cymorth yn cael ei ddargyfeirio i’w wario ar amddiffyn. Mae hynny’n gwbl anfoesol.”