Tipyn o ddrama yng Nghapel y Nant

Posted on

Oedfa’r Nadolig yng Nghapel y Nant

Roedd Capel y Nant, Clydach, Abertawe, ar ei newydd wedd ar gyfer Oedfa Nadolig pobl ifanc yr eglwys ar fore Sul, 23 Rhagfyr – gyda seddi unigol, cyfforddus, wedi disodli’r pews, a llwyfan agored, croesawgar, yn lle’r Sêt Fawr. Bu’r prosiect i archebu a gosod y seddi, llwyfan a charped newydd dan arolygiaeth fedrus un o aelodau Capel y Nant, David Waghorn, a mawr yw dyled yr eglwys iddo.

Direidus

Fel anrhegion Nadolig cynnar, roedd y seddi yn eu lle i gynnal yr aelodau niferus ddaeth i ddathlu’r ŵyl gyda chyflwyniad cyffrous a direidus o ddrama’r geni gan bobl ifanc yr eglwys. Lluniwyd y ddrama yn ei ddull unigryw gan Arweinydd yr Eglwys, Robat Powell. Gwelwyd y Brenin Herod yn ceisio gwthio ei ‘Jexit’ ar bobl Jiwdea tra oedd yr arweinydd brolgar ‘Vlad’ o wlad fawr yn y gogledd yn ei gynorthwyo i breifateiddio tiroedd ac adnoddau’r wlad. Yn ffodus, trodd ffrindiau’r ddau ddihiryn yn eu herbyn, gyda help y bugeiliaid a’r doethion, i achub y dydd – a ganwyd y baban Iesu yn y stabl eto i ddod â gwaredigaeth i bobol Jwdea ac i’r byd. Cafwyd perfformiadau gwych gan ieuenctid yr eglwys ac amlygwyd cryn ddawn actio yn eu plith.

Dywedodd Robat: ‘Ry’n ni’n ddiolchgar i David Waghorn am drefnu’r gwaith adnewyddu ac i’r aelodau a roddodd help llaw i gario 80 o seddau i mewn o’r lorri!’ Roedd yn hael ei ganmoliaeth i’r ieuenctid hefyd: ‘Heb waith caled y bobl ifanc i ddysgu’u llinellau a chymorth eu rhieni i’w cludo i’r ymarferion fyddai perfformiad y ddrama ddim wedi bod yn bosib.’ 

Hywel Davies

erthygl o’r Tyst 14-2-19