Swyddog Newydd yr Undeb

Posted on

Robin Samuel 1_edited-1Mae’r Undeb wedi penodi’r Parchg Robin Wyn Samuel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn Swyddog Cyswllt ac Adnoddau yn Ne Cymru.

Wedi ei hyfforddi yng Ngholeg Bala-Bangor a Choleg Prifysgol Bangor, bu Robin yn weinidog gyda’r Annibynwyr yn yng Nghapel y Graig, Trelech (1977-), a Phen-y-bont (1981-), a Ffynnon Bedr (1984-91). Symudodd i’r Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr ym 1991 a gweinidogaethu yno hyd 2003 pryd yr ymunodd yn llawn amser â staff Cymorth Cristnogol fel Ysgrifennydd Rhanbarth De Cymru.

Ac yntau wedi ymddeol o’r swydd honno yn gynharach eleni, bydd yn awr yn gweithio ymhlith cyfundebau ac eglwysi’r Annibynwyr ar draws de Cymru ac yn Llundain.

Bydd yn ymgymryd â’i ddyletswyddau ar ddechrau mis Medi a dymunwn fendith Duw arno yn y gwaith.