Solidariti ysbrydol yn hanfodol ar ôl Brexit

Posted on

Wrth i Brexit dorri perthynas wleidyddol ac economaidd Prydain gyda’r Undeb Ewropeaidd, mae’n hanfodol bod y berthynas gydag eglwysi Ewrop yn cael ei chynnal a’i chryfhau, meddai un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn ei neges Nadolig.

Jill-Hailey Harries, llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

“Er ein bod ni’n perthyn i wahanol enwadau a gwahanol draddodiadau mewn gwahanol wledydd, rydym yn cael ein huno gan ein ffydd yn Iesu Grist,” meddai’r Parchg Jill-Hailey Harries, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. “Mae gan yr undeb ysbrydol yma ran allweddol i’w chwarae trwy leddfu ofnau ac amheuon ar adeg o ansicrwydd mawr. Mae’n ddyletswydd ar yr eglwysi i herio anoddefgarwch a chulni, tra’n ymdrechu i liniaru rhaniadau cymdeithasol a gwleidyddol dwfn.

“Wrth i bobl ledled y byd ddathlu’r Nadolig, fe’n hatgoffir bod ffydd yn goresgyn ffiniau. D’oes dim tollborth na thariff yn nheyrnas Dduw.”