Sir Gâr yn arwain y ffordd ar Ddiwrnod Heddwch y Byd

Posted on

Bydd Cyngor Tref Caerfyrddin ar y cyd â changen Cymdeithas y Cymod y dref a Chyngor Sir Caerfyrddin yn codi baner Heddwch Rhyngwladol ar SadwrnMedi 21ain 2019.

Dyma’r tro cyntaf i’r Sir gyfan nodi’r achlysur a bydd
baneri newydd sbon yn cyhwfan o adeiladau’r Cyngor Sir yng
Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman.

Cynhelir y seremoni fer hon am hanner dydd (12.00) ar y Clos Mawr,
Caerfyrddin gyda’r Maer, y côr meibion, ensemble Bro Myrddin,
cynrychiolwyr ieuenctid y dref ac eraill.

Clustnodwyd Medi 21ain fel Diwrnod Heddwch Rhyngwladol gan y
Cenhedloedd Unedig, a thros y blynyddoedd mae tref Caerfyrddin wedi
nodi’r achlysur pwysig hwn. Ein gobaith yw y bydd y seremoni eleni, a
ninnau wedi nodi canrif ers diwedd y rhyfel byd cyntaf, yn anogaeth i drefi a chymunedau eraill drwy Gymru gynnal digwyddiad tebyg eu hunain yn y
dyfodol.

Thema’r diwrnod eleni yw cysylltu heddwch â datblygu cynaladwy a
gweithredu dros yr hinsawdd er mwyn heddwch. Gweler:
https://www.un.org/en/events/peaceday/
(Os bydd y tywydd yn anffafriol cynhelir y digwyddiad yn Neuadd San Pedr yn ymyl.)