Sefydlu Dyfrig Rees

Posted on

Neithiwr, yn Eglwys Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr fe sefydlwyd y Parchedig Dyfrig Rees yn Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb.

Mae’n olynu y Parchg. Ddr Geraint Tudur, a fu wrth y gwaith yn Nhŷ John Penri am ddeuddeg mlynedd.  Traddodwyd pregeth rymus gan Dr Geraint Tudur am yr angen i ni barhau gyda’n ffydd yn yr oes heriol hon.   Dymunodd bob llwyddiant i Dyfrig yn ei swydd.

Llywyddwyd y noson gan Jill-Hailey Harries, Llywydd Undeb yr Annibynwyr.  Cododd hithau i’r swydd yn ystod Cyfarfodydd yr Undeb yn Aberaeron eleni.  Cafwyd cyfarchion ar ran Eglwys Tabernacl, Pen-y-bont, gan Mrs Siân Stoodley.   Braf oedd cael cwmni cynulleidfa helaeth yn yr oedfa.

Dymunwn pob bendith i Dyfrig gyda’r gwaith.