Rhwydwaith Heddwch Newydd

Posted on

Ydych chi’n poeni am yr holl ryfela sy’n ein byd? Ydych chi’n credu bod angen mwy o ymgyrchu dros heddwch ar lefel leol? Os felly, dewch i gapel Noddfa, Bow St ger Aberystwyth, ddydd Iau yma (Ebrill 23) am 11.00.

baner heddwch we 2Ydy’r eglwysi’n talu digon o sylw i heddwch? A ydynt yn gweithredu dros achos tangnefedd? Oes yna ddigon o bregethu am heddwch o’r pulpud? ‘NA’ yw’r ateb, yn ôl y Parchg Guto Prys ap Gwynfor, Cadeirydd Cymdeithas Heddwch yr Annibynwyr. Bu’r Gymdeithas yn cynnal cyfarfod yn ystod Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb – a dyna’i gyd. Ond fe allai’r Rhwydwaith Heddwch fod yn fwy gweithredol.

Ystyried i ba gyfeiriad i fynd iddo nesaf fydd Rhwydwaith Heddwch Undeb yr Annibynwyr, o dan gadeiryddiaeth y Parchg Guto Prys ap Gwynfor. “Ein dyletswydd yw cyhoeddi neges yr Efengyl i fyd sydd yn mynd yn fwyfwy peryglus,” meddai Guto. “Nid yw’r eglwysi’n ddigon ymwybodol o’r angen i weithredu dros heddwch. Mae angen pregethu mwy ar hyn. Tangnefedd, cariad a chyfiawnder yw hanfodion y ffydd Gristnogol.”

Y Weledigaeth ar gyfer y Blynyddoedd Nesaf fydd testun y trafod. Sut mae codi ymwybyddiaeth am heddwch ymhlith yr eglwysi a’r Cyfundebau?

Mae hwn yn destun hynod bwysig. Bydd CROESO CYNNES i bawb yn Noddfa.

                                11.00 – 3.30

Siaradwyr:

Parchedigion Guto Prys ap Gwynfor, Iwan Llewelyn Jones a Ron Williams.

Dewch â chinio gyda chi (neu mae siop fwyd o fewn tua 5 munud mewn car o Noddfa).