50 o emyn-donau y gall unigolion a chynulleidfaoedd ganu gyda hwy.

Mae'r Llawlyfr yn rhestru'r nifer helaeth o emynau Cymraeg a Saesneg y gellir eu canu ar y tonau.

CD 50 o Emyn-donau

  • £16.00