Polisi Preifatrwydd: Ni fydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn datgelu unrhyw wybodaeth y bydd yn ei derbyn trwy archebion ar-lein i unrhyw sefydliad, corff, elusen na busnes arall.