Penodiad Newydd

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn falch o gyhoeddi penodiad Elinor Wyn Reynolds, Caerfyrddin, yn Swyddog Cyhoeddiadau a Chynorthwy-ydd.

Bydd yn gyfrifol am y Blwyddiadur, Dyma’r Undeb, amrywiol adroddiadau a chofnodion, a llenyddiaeth yr Undeb yn gyffredinol.

At hynny bydd yn cydweithio’n agos gyda’r Ysgrifennydd Cyffredinol fel Cynorthwy-ydd i hybu gweithgarwch ac amrywiol brosiectau’r Undeb.  Bydd yn cychwyn ar ei gwaith yn Nhŷ John Penri maes o law.
Mae Elinor yn aelod o eglwys Y Priordy, Caerfyrddin.