Penodiad newydd

Posted on

(null)Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn falch o fedru cyhoeddi fod Rhodri Darcy, Rhydaman, wedi cael ei benodi’n Swyddog Hyrwyddo a Chyfathrebu. Mae hon yn swydd newydd a hysbysebwyd yn ddiweddar gan yr Undeb.

Hyd yma mae Rhodri wedi treulio’r rhan helaethaf o’i yrfa ym myd darlledu ac, o bosibl, yn wyneb cyfarwydd i gynulleidfa ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’.

Yn gerddor brwd ac yn brofiadol yn y defnydd o amrywiol gyfryngau cyfathrebu, daw ag ystod o sgiliau gwerthfawr i waith yr Undeb.

Wrth ei longyfarch, gallwn ei sicrhau ein bod yn edrych ymlaen yn fawr at gael ei gwmni pan fydd yn ymuno â ni yn y flwyddyn newydd.