Penderfyniad: Masnach Deg

Posted on

Penderfyniadau i Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron, 6-9 Mehefin 2018

Defnyddiwch eich pleidlais! Cafodd pob eglwys ac unigolyn sy’n perthyn i’r Undeb gerdyn pleidleisio. Cofiwch drafod y ddau Benderfyniad yn eich capel chi, a sicrhau bod cynrychiolydd o’ch plith yn defnyddio’r cerdyn i bleidleisio yn Aberaeron.

Nwyddau Masnach Deg                                  

Mae aelodau Cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin wedi nodi gyda phryder bod nifer y nwyddau Masnach Deg sydd ar gael yn yr archfarchnadoedd ac yn ein siopau lleol wedi lleihau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ar ben hyn, daeth yn amlwg bod sawl cynnyrch masnachol oedd yn arfer bod a marc y Sefydliad Masnach Deg (Fairtrade Foundation) arnynt bellach yn cael eu gwerthu heb warant y cynllun.

PENDERFYNIAD

Nodwn gyda phryder bod nifer y nwyddau Masnach Deg sydd ar gael yn yr archfarchnadoedd ac yn ein siopau lleol wedi lleihau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ar ben hyn, daeth yn amlwg bod sawl cynnyrch masnachol oedd yn arfer bod â marc y Sefydliad Masnach Deg arnynt bellach yn cael eu gwerthu heb warant y cynllun.

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn galw ar siopau bychain a mawrion Cymru i sicrhau bod y nwyddau a werthir ganddynt sy’n dod o wledydd sy’n datblygu wedi eu cynhyrchu mewn ffordd sy’n deg i’r gweithwyr a’u cymunedau. Credwn os nad yw ein nwyddau yn rhai o farchnad deg, mae’n debyg eu bod yn rhan o farchnad annheg sy’n ecsbloetio pobl dlawd ein byd. Er mwyn sicrhau tegwch, y mae’n hanfodol bod y cynnyrch wedi ei gymeradwyo gan, ac wedi derbyn marc, y Sefydliad Masnach Deg (Fairtrade Foundation). Dyma’r unig farc dilys sy’n sicrhau mwy o’r elw i’r cynhyrchwyr. Mae hefyd yn sicrhau gwell amgylchiadau gwaith i’r gweithwyr, cyfran o elw’r cynnyrch i sicrhau addysg i blant a gofal iechyd i gymunedau, tra ar yr un pryd yn atal llafur plant i ddod a’r cynnyrch i ni.

Rydym yn ymrwymo i annog ein heglwysi i addo o’r newydd i ddefnyddio nwyddau Masnach Deg ac i ymgyrchu dros degwch mewn masnach ar draws ein byd. Cydnabyddwn ein rhan yn y gyfundrefn annheg sy’n manteisio ar dlodi eraill.  Galwn ar y cynhyrchwyr a’r siopau i ehangu ystod y nwyddau a werthir ganddynt sydd a’r marc Masnach Deg (Fairtrade Foundation) arnynt, ac ar Masnach Deg Cymru (fairtradewasles.com/we/) i wneud arolwg o’r siopau sydd yn cefnogi Masnach Deg yng Nghymru.   

Cynigydd: Y Parchg Aled D. Jones   Eilydd:  Y Parchg Tom Defis

Cyflwynir y cynnig ar ran Cyfundeb Annibynwyr Gorllewin Caerfyrddin