Pam Gwisgo Pabi Gwyn?

Posted on

Y mae gwisgo pabi gwyn yn dangos parch tuag at holl ddioddefwyr rhyfel, gan gynnwys menywod a phlant o bob ochr. Mae hefyd yn cynrcyhioli dyhead dwfn am heddwch ac am symud tuag at ffyrdd di-drais o ddatrys gwrthdaro.

Dyma a ddywed Cymdeithas y Cymod –

Mae pabis gwynion yn cynrychioli cofio pob dioddefwr pob rhyfel, yn cynnwys dinasyddion ac aelodau o’r lluoedd arfog, o bob cenedl.

Mae coffâd yn golygu dysgu gwersi o ryfel, nid ei lamoreiddio. Mae pabis gwynion yn herio gwerthoedd militaraidd sy’n gwneud rhyfel yn fwy tebygol. Rydym yn anelu at daclo’r achosion sydd wrth wraidd rhyfel ac at hybu dulliau didrais amgen.

Er mwyn archebu pabis gwynion mewn da bryd, cysylltwch â cymdeithasycymod@gmail.com.  Maent ar werth am £1 yr un.