Oedfa Ddathlu: Torri Tir Newydd

Posted on

Cafodd oedfa arbennig iawn yn Aberaeron i ddathlu 200 mlynedd ers i genhadon lleol fynd i Fadagascar ei darlledu’n fyw ar y rhyngrwyd yn ystod Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. (Mae’r fideo ar waelod y dudalen hon.)

Credir mai dyma’r tro cyntaf erioed i unrhyw enwad Cristnogol Cymreig ddarparu’r fath wasanaeth. Manteisiodd cannoedd lawer o bobl o Gymru, Madagascar a rhannau eraill o’r byd ar y cyfle i wylio a chlywed yr oedfa ryfeddol hon.

Yn ogystal â nifer sylweddol o bobl leol a chynrychiolwyr o sawl cwr o Gymru, roedd yno tua 50 o ymwelwyr o Fadagascar – gan gynnwys cyn-Arlywydd y wlad Marc Ravalomanan (yn y canol, isod) a thu ôl iddo y Parchg Ammi Irako Andriamahazosoa, Llywydd eglwys FJKM – enwad sydd â chwe miliwn o aelodau ym Madagascar.

 

Estynnwyd croeso i bawb gan Lywydd newydd yr Undeb, y Parchg Jill-Hailey Harries. Y thema oedd “Duw’n galw – Ddoe a Heddiw.”

Pregethwyd gan y Parchg Ddr Noel Davies (dde). Bu nifer o oedolion a phlant Cyfundeb Ceredigion yn cymryd rhan, yn ogystal â rhai o’r ymwelwyr o Fadagascar. Anerchwyd y plant gan y Parchg Beti-Wyn James.

Canwyd nifer o emynau ac offrymwyd gweddïau yn Gymraeg, Saesneg a Malagaseg.

Cafodd plac marmor ei ddadorchuddio a’i gyflwyno gan bobl Madagascar i’w osod yng nghapel Neuaddlwyd i gofio’r cenhadon ac i “sefydlu dolen barhaol rhwng ein dwy genedl.”

 

Madagascar a Chymru

Darllediad byw o Oedfa Ddathlu Madagascar a Chymru. Live broadcast from Aberaeron, Wales of the Celebration Service Madagascar / Wales.

Gepostet von Undeb Yr Annibynwyr Cymraeg am Samstag, 9. Juni 2018

 

“>