Nwyddau Apêl Madagascar

Posted on

Mae llyfrau Hanes Madagascar a History of Madagascar, sef diweddariad o gyfrol David Griffiths, un o’r cenhadon cyntaf aeth i’r wlad honno 200 mlynedd yn ôl, yn dal i fod ar gael. Hefyd, mygiau, bagiau a ‘coasters’ yr apêl fawr. Cliciwch ar y pennawd uchod i weld y poster a’r manylion.