Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

O heddiw (Medi 14) ymlaen yng Nghymru mae yna gyfyngiad ar gynulliadau cymdeithasol dan do i 6 o bobl o’r un teulu estynedig (gall hyd at 30 gyfarfod o hyd yn yr awyr agored, heb fod o’r un teulu estynedig). Mae’r eithriadau i’r rheol hon yr un peth â’r eithriadau i’r rheol llai caeth flaenorol,… Read more »

Diweddariad Covid-19 gan Cytûn – Caerffili

Posted on

Am 6yh heddiw (Medi 8) fe ddaeth cyfyngiadau newydd i rym yn ardal Cyngor Bwrdeisdref Caerffili. Gellir gweld y rheoliadau yn llawn yma –https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-09/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-diwygio-rhif-8-caerffili-2020.pdf – a cheir canllawiau’r Llywodraeth yma – https://llyw.cymru/cyfnod-clo-coronafeirws-sir-caerffili ac yma – https://llyw.cymru/caerphilly-county-coronavirus-lockdown-frequently-asked-questions  . Yn Saesneg yn unig y cyhoeddwyd y canllawiau heddiw. Nid cyngor cyfreithiol ffurfiol sy’n dilyn, ond ein dealltwriaeth… Read more »

Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan y Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn. Heddiw fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chanllawiau ar gyfer ail-agor canolfannau cymunedol, gan gynnwys y defnydd cymunedol ar addoldai. Gallwch weld y rhain yma: https://llyw.cymru/defnyddio-canolfannau-cymunedol-amlbwrpas-yn-ddiogel-covid-19 Mae’r egwyddorion yn debyg iawn i’r canllawiau am ail-agor addoldai, felly bydd y sawl sydd eisoes yn gyfarwydd â’r… Read more »

Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma’r newyddion diweddaraf gan y Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn. Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw ddiweddariad pellach o’r rheoliadau Covid-19 – gweler https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd Nid yw’r newidiadau yn y diweddariad hwn yn effeithio yn uniongyrchol ar addoldai, ond wrth wneud y cyhoeddiad fe gyfeiriodd Prif Weinidog Cymru at newidiadau fyddai yn cael eu hystyried ymhen… Read more »

Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

  Dyma’r neges ddiweddaraf gan y Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn.  Diolch iddynt am eu cyngor a’u harweiniad yn y cyfnod hwn. Diolch i bawb sydd wedi holi cwestiynau am y canllawiau diweddaraf. Rwy wedi bod yn gohebu â Llywodraeth Cymru am eich cwestiynau. Mae’r Llywodraeth hefyd wedi diweddaru’r Rheoliadau ryw ychydig –https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd –… Read more »