Cynorthwyo Madagasar yn ystod Covid

Posted on

Mae Coleg Diwinyddol Ivato am ddiolch yn ddiffuant i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg am eu cefngogaeth yn ystod cyfnod anodd Covid. Mae’r coleg wedi defnyddio’r arian ychwanegol i helpu’r holl fyfyrwyr a staff i ddelio gydag anawsterau ofnadwy y cyfnod clo, gan roi grant unigol i bob un. Mae 84 teulu wedi’u cynorthwyo.  Mae’n dda… Read more »

Gweddi Dros Ysgolion

Posted on

Tri Chwarter Awr Mae Dick Eastman a’i lyfr The Hour that Changes the World wedi cynorthwyo llawer i ddatblygu eu bywyd defosiynol wrth gynnig patrwm ar gyfer gweddi ac eiriolaeth (wrth rannu awr yn 12 cyfnod 5 munud o weddi, mawl, diolchgarwch ac eiriolaeth.) Yn ystod y misoedd diwethaf, daeth dau gyfle i wneud gwahaniaeth… Read more »

Gweddïo dros India

Posted on

Oherwydd y sefyllfa enbydus sydd wedi datblygu yn India gyda heintiadau Covid-19 y mae arweinyddion Cristnogol y wlad wedi dod at ei gilydd i alw ar Gristnogion ledled y byd i weddïo dros y sefyllfa. Maent ar hyn o bryd yn wynebu un o’r trychinebau gwaethaf a brofwyd yn eu hanes diweddar. Neilltuwyd dydd Gwener… Read more »

Y diweddaraf o Fadagascar

Posted on

Dyma neges gan Ireneé Rajaona-Horne, sef prif weithredwr Money for Madagascar, yr elusen sy’n gweinyddu arian Apêl Madagascar dros Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, mae ganddi newyddion drwg, ond mae ganddi beth newyddion da hefyd.  Y mae Covid bellach wedi cydio’n dynn ym Madagascar. Mae fy nghalon i’r torri dros gydweithwyr   a chyfeillion a gollwyd i Covid dros… Read more »