Newyddion o’r stiwdio

Posted on

Mae Rhodri Darcy wedi bod yn hynod brysur dros y misoedd diwethaf yn ffilmio a chasglu deunydd fydd o ddefnydd i eglwysi ac unigolion ym mhob cwr o Gymru. Cyn bo hir bydd modd i chi wylio ffilmiau byr ar amrywiaeth o bynciau.  ‘Rydw i wedi cael cyfnod difyr iawn o deithio a chwrdd â… Read more »

Isafbris am alcohol yng Nghymru – beth mae angen i eglwysi ei wybod?

Posted on

Gydag isafbris am alcohol ar y gweill ar gyfer 2 Mawrth, mae Andrew Misell, Cyfarwyddwr Cymru yr elusen Alcohol Change UK, yn ystyried beth dylai gweinidogion, swyddogion a gwirfoddolwyr eglwysi i wybod am y mesur Ar 2 Mawrth, fe welwn ni newid mawr yn rheolau gwerthu alcohol Cymru. Mae’r isafbris am alcohol wedi cael ei… Read more »

Dathlu Beibl 1620

Posted on

Mae eleni yn bedwar can mlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 sef y Beibl yr ydym i gyd wedi ei ddefnyddio yn gyson dros y canrifoedd. Ar ôl cyhoeddi Beibl William Morgan yn 1588, fe fu i Esgob Richard Parry a Dr John Davies, Mallwyd, ddiwygio’r cyfieithiad.  Y Beibl hwnnw nid y Beibl William Morgan gwreiddiol buom… Read more »

Her y Ddegawd Newydd

Posted on

DATGANIAD NEWYDDION i’r Wasg a’r Cyfryngau   31/12/2019 HERIO EGLWYSI I WEITHREDU’N ARLOESOL Wrth i gynulleidfaoedd eglwysi a chapeli leihau yn gyflym ac addoldai gau ar raddfa frawychus, mae un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn herio aelodau i fod yn fwy arloesol a gweithredol wrth wynebu degawd newydd. “Mae’n hen bryd clirio’r pethau aeth yn… Read more »

Solidariti ysbrydol yn hanfodol ar ôl Brexit

Posted on

Wrth i Brexit dorri perthynas wleidyddol ac economaidd Prydain gyda’r Undeb Ewropeaidd, mae’n hanfodol bod y berthynas gydag eglwysi Ewrop yn cael ei chynnal a’i chryfhau, meddai un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn ei neges Nadolig. “Er ein bod ni’n perthyn i wahanol enwadau a gwahanol draddodiadau mewn gwahanol wledydd, rydym yn cael ein huno… Read more »