Darlith Dathlu’r 200

Posted on

Mae Cymdeithas Hanes Undeb yr Annibynwyr yn cynnal noson arbennig yng nghapel Neuadd-lwyd, Dyffryn Aeron ar 18 Hydref am 7.30. Bydd y Dr Dafydd Tudur yn traddodi darlith yn sgil y dathliadau mawr a fu yn haf yma i gofio bod 200 mlynedd ers i genhadon o’r ardal anturio i Fadagascar.

Cynhadledd Cefn Gwlad

Posted on

Mae’r gofidiau a’r heriau mawr sy’n wynebu amaethwyr ac eraill sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn destun consyrn i Undeb yr Annibynwyr. Mae angen gofal bugeiliol arbennig arnynt. Fel rhan o strategaeth newydd i’r perwyl hwnnw, mae’r Undeb yn noddi cynhadledd sydd i’w chynnal yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Dolgellau ar 12 Hydref.

Ysgrifennydd Cyffredinol Newydd

Posted on

Mae’r Parchg Dyfrig Rees wrth ei ddesg yn Nhŷ John Penri fel Ysgrifennydd Cyffredinol newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae’n olynnu’r Parchg Ddr Geraint Tudur, fydd yn ymddeol yn swyddogol ddiwedd y mis yma, ar ôl 12 mlynedd yn y swydd. Tan hynny, bydd y ddau yn cydweithio.  Pan etholwyd y Parchg Dyfrig Rees ym mis… Read more »

Cofio’r Cenhadon yn y ‘Steddfod

Posted on

COFIO’R CENHADON ar Ddydd Iau yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd  Yn ein hoes gynyddol seciwlar ni, mae cenhadon Cristnogol yn aml yn cael eu gweld fel pobl a aeth i orfodi eu crefydd ar wledydd eraill – yn aml mewn cyd-destun coloneiddio, yng nghwmni masnachwyr a milwyr. Yn sicr, nid oedd hynny’n wir am genhadon… Read more »

Heddwch yn y Ddinas

Posted on

Y mae pethau cynhyrfus ar droed, yn llythrennol, oherwydd am 2.30pm ym Mhabell y Cymdeithasau ar ddydd Mawrth 7 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni, bydd Ap a llyfryn taith newydd sbon yn cael ei lansio.  Heddwch yn y Ddinas yw enw’r cynllun ac mae wedi cael ei greu mewn cydweithrediad rhwng Undeb yr Annibynwyr… Read more »