Dal ati i obeithio

Posted on

Dyma ddefosiwn gan y Parchg Casi Jones sy’n addas iawn i’r cyfnod hwn.    Galwad i addoli: Salm 95. 6 a 7  Dewch, addolwn a syrthiwn i lawr:  a gostyngwn gerbron yr Arglwydd ein gwneuthurwr.  Canys efe yw ein Duw ni  a ninnau ei bobl ef a defaid ei borfa.  Heddiw os gwrandewch ar ei… Read more »

Yma mae beddroddau’n tadau …

Posted on

Y mae’n Sul y Blodau ddydd Sul yma, ac er ei fod yn rhan o’n traddodiad ni i deithio i fynwentydd drwy Gymru er mwyn gosod blodau ar feddau a chadw’r cof am ein hanwyliaid yn fyw fel arfer, nid ydym ni’n byw mewn cyfnod arferol a gofynnwyn i chi beidio â gwneud hyn eleni. … Read more »

Galwad i weddio bob nos Sul am 7

Posted on

Wrth i’n cenedl wynebu her digynsail pandemig coronafeirws, mae Cytun (Eglwysi ynghyd yng Nghymru) ar y cyd ag Eglwysi ynghyd yn Lloegr (CTE) yn annog Cristnogion ar draws ein dwy genedl i barhau i uno mewn gweddi, gan weddïo #GweddïauGobaith #PrayersOfHope yn eu cartrefi am 7 bob nos Sul. Yn dilyn yr ymateb anhygoel i’r… Read more »

Myfyrdod ar gyfer Sul y Mamau

Posted on

Gweddi Boed i’r Bugail Da sy’n arwain ei ddefaid ein casglu i’w gorlan, i fwydo ar ei air, i yfed ei ddŵr bywiol, ac yn y man gael ein harwain i borfa las ddiogel. (EI ORSEDD RASOL EF Cyfrol 1) DARLLENIAD: SALM 23 – Y bugail sy’n gofalu am ei bobl  Yr ARGLWYDD ydy fy… Read more »

Rhwydwaith Dirgel Duw

Posted on

Wel, dyma ni ar gychwyn amser rhyfedd yn ein hanes ni. Nid oes yr un ohonom ni’n cofio cael y fath brofiad mewn ffordd mor gyflawn a llwyr. Pawb i gadw i’w cartrefi, am ba hyd, nid ydym ni’n gwybod. Mae rhywbeth apocalyptig am hyn i gyd. Mi fydd 2020 yn flwyddyn i’w chofio. Ond… Read more »