Neges Nadolig yr Undeb

Posted on

Cafodd Neges Nadolig y Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, gryn sylw gan y wasg a’r cyfryngau. Bu yn Y Tyst, wrth gwrs, cyn cael sylw gan y BBC a’r Daily Post, ymhlith eraill. Yn rhyfedd iawn, yr un oedd thema’r Frenhines eleni. Efallai bod hi’n darllen Y Tyst! Dyma’r neges fel yr aeth… Read more »

Ar Werth – Nwyddau Apêl Madagascar

Posted on

Fel rhan o’n dathliadau ni yn Undeb yr Annibynwyr i gofio daucanmlwyddiant cenhadon yn mynd o Geredigion i Fadagascar a’n hapêl i godi arian ar gyfer prosiectau allan yn y wlad, rydym ni wedi cynhyrchu nwyddau y bydd eu helw’n mynd tuag at yr apêl. Byddant yn fodd i bobl gofio am y flwyddyn fawr… Read more »

Angen Pregethwyr Cynorthwyol

Posted on

Yn yr oes hon mae’r galw pennaf, wrth gwrs, am bobl sy’n ymateb i alwad Duw trwy wasanaethu Iesu Grist fel gweinidogion ordeiniedig. Ond wrth i fwy a mwy o eglwysi ganfod eu hunain heb weinidog, mae galw cynyddol am bregethwyr cynorthwyol i arwain oedfaon ar y Sul. Mae gan yr Annibynwyr gynllun sy’n darparu hyfforddiant… Read more »

Diwrnod Y Rhuban Gwyn

Posted on

Mae aelodau Rhwydwaith Merched yr Annibynwyr yn cael eu hannog i gefnogi diwrnod y Rhuban Gwyn. Dydd Iau 22 Tachwedd yw’r diwrnod, ac mae’n ddigwyddiad byd-eang. Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol ar Ddiddymu Trais yn Erbyn Menywod, yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o atal trais yn erbyn menywod. Mae’n galw… Read more »

Y Pabi Gwyn

Posted on

Er bod gwisgo’r pabi gwyn yn ymddangos yn arferiad diweddar, y mae ei wreiddiau yn mynd yn ôl i’r blynyddoedd yn syth ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn 1921, mabwysiadwyd y pabi coch gan y Lleng Brydeinig fel ffordd o gofio’r rhai a fu farw wrth ymladd yn y Rhyfel, ond o fewn ychydig… Read more »