Cyfnod Clo Byr – Newyddion i Eglwysi

Posted on

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru fod cyfnod clo byr yn dod i rym am 1800 nos Wener y 23ain o Hydref, dyma ganllawiau i eglwysi gan y Llywodraeth. https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin#section-53267 Mannau addoli, priodasau a phartneriaethau sifil, mynwentydd ac angladdau Beth yw’r rheolau ar gyfer gwasanaethau crefyddol? Ni fydd addoldai yn agored i’r cyhoedd, ac eithrio ar… Read more »

Galw ar yr Arglwyddi i Achub Cam Cymru

Posted on

Y bygythiad pennaf i ddatganoli ers 20 mlynedd – dyna’r honniad am Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig. Cafodd ei basio yn Nhŷ’r Cyffredin fis diwethaf, er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn gan Aelodau Seneddol o bob plaid, gan gynnwys y cyn–brif weinidogion John Major a Thersea May. Yn sgil trafododaeth yn rhith-gyfarfod Cyngor yr Undeb a’i… Read more »

Lliwio’r Tymhorau – Cerdd ar gyfer Diwrnod Bwyd y Byd

Posted on

Pan luniodd Duw y byd mawr crwn roedd popeth un ai’n ddu neu’n wyn, ac meddai’n drist, wrth rwbio’i farf, “mae rhywbeth mawr ar goll fan hyn. Bydd raid im rannu’r golau clir yn lliwiau fil dros fôr a thir.”  Fe beintiodd ddail y coed yn wyrdd a’r titw’n las ar frig y pren, rhoes… Read more »

Diwrnod Bwyd y Byd – Emyn ‘Rhown Ddiolch’

Posted on

Rhown ddiolch am gnydau pob perllan a chae, am weithwyr sy’n casglu, yn dyrnu a hau,  am oriau’n llafurio, am sgiliau’r holl dîm, amynedd gwyddoniaeth, peiriannau a’u grym. Rhown ddiolch am gnydau sy’n dyfod o bell, o farchnad a harbwr, o fannau sy’n well i feithrin ein bwydydd, a’u danfon i ni, drwy ymdrech cymdogion… Read more »

Diwrnod Bwyd y Byd

Posted on

  Heddiw, ar Ddiwrnod Bwyd y Byd mi fyddwn yn rhannu cerddi, emynau, adnodau, darlleniadau neu luniau sy’n cyffwrdd â phynciau diolchgarwch, rhannu a chyfiawnder byd-eang. Mae’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees, yn dymuno rhannu’r dyfyniad pwerus hwn: ‘Mae yna bobl yn y byd mor llwglyd, fel na all Duw ymddangos iddyn nhw heblaw… Read more »