Ymwelydd o Haiti yng Nghymru

Posted on

Mae Apêl Undeb yr Annibynwyr tuag at waith Cymorth Cristnogol yn Haiti wedi codi tua £180,000. Mae bron pedair blynedd cyn y ddaeargryn fawr – 12 Ionawr, 2010. Lladdwyd tua 150,000 o bobl a dinistriwyd chwarter miliwn o adeiladau – a hyn yn y wlad dlotaf yn y byd gorllewinol. Roedd Prospery Raymond, Rheolwr Cymorth Cristnogol… Read more »

Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol

Posted on

 Dwy fil o flynyddoedd ers geni Duw i’r byd yn llety’r anifail, mae llawer o famau Kenya yn dal i orfod geni eu plant mewn amgylchiadau tlawd a pheryglus. Mae 40,000 o fabanod yn marw oherwydd diffyg gofal meddygol.  Mae apêl Nadolig Cymorth Cristnogol tuag at ariannu prosiectau iechyd mam a phlentyn yn Kenya. Bydd… Read more »