Cefnogi Boicot o Nwyddau Israel

Posted on

Cafwyd trafodaeth fywiog yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Nant Gwrtheyrn am y syniad o ymwrthod â phrynu nwyddau o Israel, a hynny er mwyn dwyn pwysau ar y wlad honno i drin y Palesteniaid yn deg. Pleidleisiodd y gynhadledd yn unfrydol o blaid Penderfyniad i gefnogi boicot o’r fath. Cyflwyniad y Penderfyniad gan y… Read more »

Cefnogi Myfyrwyr Pantycelyn

Posted on

Mae gweinidogion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn eu Hysgol Haf yng Nghaerfyrddin ar 16 Mehefin 2015, yn unfrydol yn anfon cyfarchiad at y myfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn protestio yn Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, ac yn galw ar i Gyngor Prifysgol Aberystwyth i roi ystyriaeth ddwys i’w pryderon am warchod y gymuned breswyl Gymraeg… Read more »

Hysbyseb Swydd Newydd

Posted on

SWYDDOG CYNNAL AC ADNODDAU (DE CYMRU) Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i gynorthwyo yn y gwaith o gefnogi eglwysi a darparu adnoddau ar eu cyfer i dyfu a datblygu’n ysbrydol, a chyflwyno’u tystiolaeth i’w cymunedau. Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog mewn Cymraeg a… Read more »

Penderfyniadau Undeb 2015

Posted on

Mae gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg draddodiad hir o sefyll dros heddwch a hawliau pobl. Caiff y materion hyn eu codi yn y Cyfarfodydd Blynyddol. Nid yw eleni’n eithriad. Cofiwch drafod y Penderfyniadau yn eich capel chi, gan y bydd tocyn gan bob eglwys i gynrychiolwyr i bleidleisio ar eich rhan yn y Cyfarfodydd Blynyddol… Read more »