Galwad i Weinidog

Posted on

Eglwysi Annibynnol; Brynteg, Bethel Drefach, Capel Nonni Llanllwni, Gwyddgrug, a Tabernacl Pencader. Ar ymddeoliad eu Gweinidog, y Parchedig Ddr. Rheinallt Davies, mae’r   eglwysi uchod yn awyddus i benodi Gweinidog llawn amser, neu byddem yn barod i drafod penodiad rhan amser. Gellir derbyn rhagor o fanylion drwy gysylltu ag ysgrifennydd yr ofalaeth— Marina Davies, Heddfryn, New… Read more »

Tipyn o ddrama yng Nghapel y Nant

Posted on

Roedd Capel y Nant, Clydach, Abertawe, ar ei newydd wedd ar gyfer Oedfa Nadolig pobl ifanc yr eglwys ar fore Sul, 23 Rhagfyr – gyda seddi unigol, cyfforddus, wedi disodli’r pews, a llwyfan agored, croesawgar, yn lle’r Sêt Fawr. Bu’r prosiect i archebu a gosod y seddi, llwyfan a charped newydd dan arolygiaeth fedrus un… Read more »

Camu ymlaen yn y Bala

Posted on

Rydym yn byw mewn cyfnod lle mae’r gynulleidfa mewn sawl capel yn ei chael hi’n fwyfwy anodd i gynnal a chadw adeiladau mawr tra bod yr aelodaeth yn lleihau. Gall y gost ariannol fod yn faich ac yn ofid mawr i’r aelodau. Mae angen dewrder i gydnabod y sefyllfa a gweledigaeth i gynnal yr achos mewn… Read more »

‘Sgrifen ar y mur

Posted on

Achoswyd cryn gynnwrf a thrafod yn ddiweddar yn dilyn paentio dros graffiti ar fur ar gyrion pentref Llanrhystud yng Ngheredigion.  Ers degawdau mae’r slogan ‘Cofiwch Dryweryn’ wedi denu sylw teithwyr ar y briffordd ond fe baentiwyd enw ‘Elvis’ dros y geiriau, gan ddifrodi murlun y mae nifer yn ei gyfrif fel safle o bwysigrwydd gwleidyddol,… Read more »

Diogelu Data

Posted on

Y Casgliad  Mae pob posibilrwydd i unrhyw siarad am gasgliadau ymhlith Annibynwyr y diwrnodau hyn, agor o leiaf, ddwy drafodaeth, sef cyhoeddi adroddiadau blynyddol yr eglwysi yng ngoleuni Deddf Diogelu Data ynghyd ag Apêl Madagascar, Bywyd i Bawb. Gofid a phryder, fe ymddengys, sy’n gyrru cryn dipyn o’r naill sgwrs, beth bynnag y llall.  Diogelu… Read more »