Neges Calan y Llywydd

Posted on

Rhaid rhoi mwy o bwyslais ar ddysgu hanes Cymru mewn ysgolion os am warchod ein hunaniaeth fel cenedl, meddai Glyn Williams, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn neges Flwyddyn Newydd a ddosbarthwyd i’r wasg a’r cyfryngau.  Cof ein cenedl “Ein hanes yw cof y genedl. Mae’n esbonio o ble daethom ni, pwy ydym ni heddiw, ac… Read more »

Neges Nadolig yr Undeb

Posted on

DYLID GWNEUD ‘CADOEDIAD’ Y NADOLIG YN UN PARHAOL  Mae gan y Nadolig rym rhyfeddol i oresgyn casineb a gwrthdaro, ond prin fod yr ysbryd o ewyllys da yn parhau’n hir, dywedodd Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn ei neges Nadolig. “Rydym yn byw mewn oes o chwerwder gwleidyddol mawr, yn bennaf… Read more »

Caniadau’r Pêr Ganiedydd ar CD

Posted on

Dyma CD sy’n werth ei chael i gyd-ganu â hi wrth deithio yn y car, wrth olchi llestri – neu ble bynnag!  Am y tro cyntaf erioed, mae detholiad o emynau Williams Pantycelyn yn cael eu canu gan gynulleidfaoedd o gyfres Caniadaeth y Cysegr ar gael ar CD. Nid yw “Y Pêr Ganiedydd – casgliad o… Read more »

Geraint i ymddeol yn 2018

Posted on

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, y Parchg Ddr Geraint Tudur, wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol ym mis Medi, 2018, pan fydd yn 65 oed. Cafodd Dr Tudur ei ethol i’r swydd am y cyfnod arferol o saith mlynedd ym Medi 2006. Etholwyd ef am ail dymor yng Nghyfarfodydd Blynyddol 2013. Brodor o Fangor yw… Read more »

Gwylnos Cynnau Cannwyll

Posted on

Eleni yn yr wythnos yn arwain at Sul y Cofio, roedd ein meddyliau yn troi at Passcendale, sef un o frwydrau gwaethaf y Rhyfel Byd Cyntaf a’r cannoedd o filoedd a gollodd eu bywydau yn Fflandrys, yn eu plith y bardd o gylch Trawsfynydd, Hedd Wyn. Efallai mai’r dewriona anghofir gennym yw’r rhai hynny a… Read more »