Lliwio’r Tymhorau – Cerdd ar gyfer Diwrnod Bwyd y Byd

Posted on

Pan luniodd Duw y byd mawr crwn roedd popeth un ai’n ddu neu’n wyn, ac meddai’n drist, wrth rwbio’i farf, “mae rhywbeth mawr ar goll fan hyn. Bydd raid im rannu’r golau clir yn lliwiau fil dros fôr a thir.”  Fe beintiodd ddail y coed yn wyrdd a’r titw’n las ar frig y pren, rhoes… Read more »

Diwrnod Bwyd y Byd – Emyn ‘Rhown Ddiolch’

Posted on

Rhown ddiolch am gnydau pob perllan a chae, am weithwyr sy’n casglu, yn dyrnu a hau,  am oriau’n llafurio, am sgiliau’r holl dîm, amynedd gwyddoniaeth, peiriannau a’u grym. Rhown ddiolch am gnydau sy’n dyfod o bell, o farchnad a harbwr, o fannau sy’n well i feithrin ein bwydydd, a’u danfon i ni, drwy ymdrech cymdogion… Read more »

Diwrnod Bwyd y Byd

Posted on

  Heddiw, ar Ddiwrnod Bwyd y Byd mi fyddwn yn rhannu cerddi, emynau, adnodau, darlleniadau neu luniau sy’n cyffwrdd â phynciau diolchgarwch, rhannu a chyfiawnder byd-eang. Mae’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees, yn dymuno rhannu’r dyfyniad pwerus hwn: ‘Mae yna bobl yn y byd mor llwglyd, fel na all Duw ymddangos iddyn nhw heblaw… Read more »

Nawfed Sul Adferiad Cymru

Posted on

Bydd dydd Sul 25ain o Hydref, 2020, yn garreg filltir arall yn hanes y frwydr yn erbyn dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau ac ymddygiadau niweidiol eraill yng Nghymru.    Unwaith eto eleni, nodwyd Sul fel Sul Adferiad i annog eglwysi nid yn unig i ystyried sefyllfa’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth o ryw fath, i ddysgu… Read more »

Gwahoddiad i gyfarfod CWM

Posted on

Dyma wahoddiad i ymuno â chyfarfod ar-lein gan CWM.  Dilynwch y linc perthnasol i gofrestru. To: CWM Member Churches (Europe) Dear Brothers and Sisters in Christ,  Warm greetings from us at CWM – We hope that you are keeping well. As you may already know, the Discernment and Radical Engagement (DARE) forum entitled Daring God-talk: what is normal? is… Read more »