Diwrnod y Rhuban Gwyn

Posted on

Mae Annibynwyr Cymru yn cael eu hannog i roi sylw i’r modd y mae cymaint o ferched yn cael eu camdrin yn y cartref.  Mae dynion a bechgyn Cymru yn cael eu gwahodd i wisgo rhuban gwyn am wythnos, yn cychwyn heddiw, fel adduned bersonol na fyddant byth yn cyflawni, yn goddef nac yn anwybyddu trais… Read more »

Penodiad newydd

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn falch o fedru cyhoeddi fod Rhodri Darcy, Rhydaman, wedi cael ei benodi’n Swyddog Hyrwyddo a Chyfathrebu. Mae hon yn swydd newydd a hysbysebwyd yn ddiweddar gan yr Undeb. Hyd yma mae Rhodri wedi treulio’r rhan helaethaf o’i yrfa ym myd darlledu ac, o bosibl, yn wyneb cyfarwydd i gynulleidfa… Read more »

Diwrnod Hanes yr Annibynwyr

Posted on

Dewch i glywed stori gyffrous un o’r Annibynwyr cynnar. Roedd William Erbery yn byw mewn cyfnod helbulus iawn. Cynhelir y Diwrnod yng nghapel Heol Awst, Caerfyrddin, lle mae’r achos yn dyddio nôl bron i ddyddiau Erbery ei hun.

Prif Swyddog CWM yng Nghymru

Posted on

Bwriad CWM (Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang) yw helpu eglwysi i fod yn fwy gweithredol yn eu cymunedau, meddai’r Parchg Ddr Colin Cowan, Ysgrifennydd Cyffredinol y mudiad, wrth ymweld â Chymru. Wrth osod yr agenda tan 2019, dywedodd Dr Cowan mai’r nod yw meithrin cynulleidfaoedd sy’n gynnig gobaith a chymorth i’r rhai a gleisiwyd gan amgylchiadau bywyd; iddynt… Read more »

Llythyr at David Cameron

Posted on

Dyma lythyr anfonwyd gan y Parchg Hywel Wyn Richards at David Cameron, gyda chopiau i Jeremy Corbyn (Arweinydd yr Wrthblaid), Steven Crabb (Ysgrifennydd Cymru) ac eraill. Annwyl Brif Weinidog, Rwy’n ysgrifennu fel Cadeirydd Pwyllgor Dinasyddiaeth Gristnogol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Tra’n cymeradwo penderfyniad eich llywodraeth i dderbyn 20,000 o ffoaduriaid dros y pum mlynedd nesaf,… Read more »