Penodiad Newydd

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn falch o gyhoeddi penodiad Elinor Wyn Reynolds, Caerfyrddin, yn Swyddog Cyhoeddiadau a Chynorthwy-ydd. Bydd yn gyfrifol am y Blwyddiadur, Dyma’r Undeb, amrywiol adroddiadau a chofnodion, a llenyddiaeth yr Undeb yn gyffredinol. At hynny bydd yn cydweithio’n agos gyda’r Ysgrifennydd Cyffredinol fel Cynorthwy-ydd i hybu gweithgarwch ac amrywiol brosiectau’r Undeb…. Read more »

Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Posted on

Mae heddiw yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, ac mae’r achlysur wedi cael ei ddathlu mewn gwledydd dros y byd ar yr 8fed o Fawrth ers troad yr ugeinfed ganrif. Eleni, mae Rhwydwaith Merched Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn nodi’r diwrnod drwy gyhoeddi eu hymgyrch am y flwyddyn. Bwriad y Rhwydwaith yw i gefnogi ymgyrch Llywodraeth… Read more »

300 mlwyddiant Williams Pantycelyn

Posted on

2017 – Blwyddyn o ddathlu  Mae 2017 yn flwyddyn arbennig a chanddi benblwyddi nodedig i’w cofio. Mae’r dathliad cyntaf ar ddechrau’r flwyddyn, ac yn ystod mis bach mi fyddwn yn cofio tri chan mlwyddiant yr emynydd William Williams Pantycelyn. Ganwyd Williams ym mhlwyf Llanfair-ar-y-bryn, Sir Gaerfyrddin ym 1717, ac fe ddaeth yn un o ffigurau… Read more »

Dathliadau 2018

Posted on

Mae’r cynllunio wedi cychwyn! Mae’n gyfnod o ddathliadau pwysig! Eleni, yn 2017, yr ydym yn dathlu 300 mlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn, 500 mlwyddiant dechrau’r Diwygiad Protestannaidd, 450 mlynedd ers cyhoeddi Testament Newydd William Salesbury, a phen-blwydd CWM (y Council for World Mission) yn 40 oed! Fe fydd yn un parti ar ôl y llall!… Read more »

Newyddion o Gyfundeb Llundain

Posted on

   Fel y Cyfundebau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, ymatebodd Cyfundeb Llundain yntau i holiadur Arolwg y Cyfundebau pan anfonwyd ef atynt ar ddechrau 2015. Ar ddydd Sadwrn, 21 Ionawr 2017, aeth yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Geraint Tudur, a’r Dr Hefin Jones, Caerdydd, atynt i rannu’r hyn a ddarganfuwyd trwy’r holiadur, yn gyffredinol trwy Gymru,… Read more »