Gweddïo dros India

Posted on

Oherwydd y sefyllfa enbydus sydd wedi datblygu yn India gyda heintiadau Covid-19 y mae arweinyddion Cristnogol y wlad wedi dod at ei gilydd i alw ar Gristnogion ledled y byd i weddïo dros y sefyllfa. Maent ar hyn o bryd yn wynebu un o’r trychinebau gwaethaf a brofwyd yn eu hanes diweddar. Neilltuwyd dydd Gwener… Read more »

Y diweddaraf o Fadagascar

Posted on

Dyma neges gan Ireneé Rajaona-Horne, sef prif weithredwr Money for Madagascar, yr elusen sy’n gweinyddu arian Apêl Madagascar dros Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, mae ganddi newyddion drwg, ond mae ganddi beth newyddion da hefyd.  Y mae Covid bellach wedi cydio’n dynn ym Madagascar. Mae fy nghalon i’r torri dros gydweithwyr   a chyfeillion a gollwyd i Covid dros… Read more »

Cyfarfodydd yr Undeb 2021

Posted on

Eleni, mi fydd Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn cael eu cynnal trwy gyfrwng Zoom. Dyma’r dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur, ac fe ddaw rhagor o fanylion maes o law.  

Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r bwletin diweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, y Parchg Gethin Rhys. Ar ddydd Gwener Ebrill 23, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru gyfres o newidiadau i’r lliniaru ar gyfyngiadau, sy’n golygu y byddwn wedi cyrraedd Lefel 3 yn y cynllun gwarchod erbyn dydd Llun nesaf (Mai 3). Dros y diwrnodau diwethaf, fe gyhoeddwyd llu o ganllawiau a… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma ohebiaeth gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys gyda’r wybodaeth ddiweddaraf i eglwysi yn y cyfnod yma. Yn dilyn cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ddydd Gwener a dros y penwythnos, dyma nodyn i’ch diweddaru am ychydig bethau. Mae mynychu addoldy yn “esgus rhesymol” rhag teithio tu hwnt i’r cyfyngiad “Aros yn lleol”, fel y bu i’r… Read more »