Eglwysi Cymreig yn croesawi pleidlais Tŷ’r Arglwyddi

Posted on

Mae enwad Cristnogol Cymreig blaenllaw wedi croesawi’r modd y cafodd Mesur dadleuol Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig ei wrthod yn gadarn gan Dŷ’r Arglwyddi. Mewn llythyr at aelodau Cymreig y Tŷ cyn y bleidlais, dywedodd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, sy’n cynrychioli Cristnogion sy’n cwrdd mewn 400 o gapeli, mai dyma’r ymosodiad mwyaf erioed ar ddatganoli. Dywedant y… Read more »

Dathlu Beibl 1620

Posted on

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau rhithiol i ddathlu’r Beibl.   4 Tachwedd @6yh Symposiwm Beibl 1620: Y Beibl Cymraeg – yr Arloeswyr I agor y gyfres o sgyrsiau yn dathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 bydd E Gwynn Matthews yn mynd â ni nôl ychydig cyn hynny, i hanes y cyfieithwyr a… Read more »

Cyfnod Clo Byr – Newyddion i Eglwysi

Posted on

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru fod cyfnod clo byr yn dod i rym am 1800 nos Wener y 23ain o Hydref, dyma ganllawiau i eglwysi gan y Llywodraeth. https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin#section-53267 Mannau addoli, priodasau a phartneriaethau sifil, mynwentydd ac angladdau Beth yw’r rheolau ar gyfer gwasanaethau crefyddol? Ni fydd addoldai yn agored i’r cyhoedd, ac eithrio ar… Read more »

Galw ar yr Arglwyddi i Achub Cam Cymru

Posted on

Y bygythiad pennaf i ddatganoli ers 20 mlynedd – dyna’r honniad am Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig. Cafodd ei basio yn Nhŷ’r Cyffredin fis diwethaf, er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn gan Aelodau Seneddol o bob plaid, gan gynnwys y cyn–brif weinidogion John Major a Thersea May. Yn sgil trafododaeth yn rhith-gyfarfod Cyngor yr Undeb a’i… Read more »