Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd 2018

Posted on

  Eleni, chwiorydd Swrinam, gwlad ar arfordir gogledd–ddwyreiniol De America, sydd wedi paratoi’r gwasanaeth ar gyfer Dydd Gweddi Bydeang y chwiorydd a chyfieithydd y gwasanaeth yw Beryl Jones. ‘Mae Cread Duw yn Dda Iawn i Gyd!’ yw’r thema a bydd cyfle i ddiolch am fyd hardd Duw ac i gyflwyno ein pryderon i Dduw am… Read more »

Gwneud y Mwyaf o’r Pasg

Posted on

Dyma oedd yr ail sesiwn i Swyddog Cynnal ac Adnoddau’r Undeb, Casi Jones a Menna Machreth o Undeb Bedyddwyr Cymru ei drefnu. Y llynedd fe drefnwyd cyfarfod o’r enw Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig a’r bwriad oedd i archwilio’r cyfleuon sydd gan ein heglwysi i estyn allan yn ystod dau o brif wyliau’r flwyddyn. Cynhaliwyd… Read more »

Newyddion y Rhwydwaith Merched

Posted on

Bwriad y Rhwydwaith Merched yw cysylltu grwpiau sy’n cyfarfod o gwmpas y wlad â’i gilydd, gan rannu newyddion, adnoddau a syniadau. Er mwyn i’r Rhwydwaith weithio yn fwy effeithiol fe ofynnwyd i bob Cyfundeb benodi person cyswllt er mwyn iddynt dderbyn newyddion yn rheolaidd ac adrodd yn ôl i’r Rhwydwaith. Y gobaith yw y bydd… Read more »

Ymgyrch Genhadol Gŵyl Ddewi

Posted on

 Mae ymgyrch ‘Hope 2018’ wedi ei lansio eleni i annog eglwysi i rannu gobaith yr efengyl yn ein cartrefi, pentrefi a threfi yn ystod 2018. Gallwch ddod o hyd i mwy o wybodaeth am ‘Hope 2018’ a llawer o syniadau ac adnoddau am ddim ar eu gwefan: www.hopetogether.org.uk  Pam cylchgrawn Dydd Gŵyl Dewi?  Cynnigodd ‘Hope 18’… Read more »

Arddangos Testament Newydd 1567

Posted on

MWY NERTHOL NA’R CLEDDYF A ninnau newydd ddathlu 450 mlynedd ers cyhoeddi’r Testament Newydd yn Gymraeg, mae copi gwreiddiol i’w weld mewn arddangosfa bwysig yn Amgueddfa Sir Gâr yn Abergwili, ar gyrion Caerfyrddin. Lleolir yr amgueddfa yn hen Balas yr Esgob, lle cafodd y gwaith o drosi’r Testament ei gyflawni. Mae llyfr John Penri A… Read more »